Socialdemokraterna

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv. För frågor gällande innehållet, var god kontakta nomineringsgruppens kontaktperson, se nedan.

 

Ann-Charlotte Persson Tjäder är gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkovalet i Bromma församling.

Om man röstar på Socialdemokraterna i de övriga valen så ska man få möjlighet att rösta på dem också i valet till Svenska kyrkan. Kyrkan är inte en isolerad del av samhället. Vi har samma värderingar i kyrkan som i samhället i övrigt. Vi bärs av att vi är samhällsintresserade och kristna och för oss är det väldigt viktigt att Svenska kyrkan fortsätter att vara en öppen demokratisk folkkyrka som representeras av sina tillhöriga.

http://sisvenskakyrkan.se/kyrkopolitiskt-program/

Fler ska kunna känna sig hemma i kyrkan, och kyrkan får inte bara finnas till för de redan är engagerade, säger Ann-Charlotte Persson Tjäder, gruppledare för socialdemokraterna i Bromma församling. Det finns så många övertygelser och trosinriktningar inom Svenska kyrkan och vi vill spegla den mångfalden. Kyrkan ska vara ett alternativ och en trygghet för dem som vill söka sig till henne. Därför är det så viktigt med öppenheten inom kyrkan, den får inte bli en sekt. Svenska kyrkan är större än så och vi företräder många olika övertygelser av tron, fortsätter hon. Det är det som är Svenska kyrkans styrka.

Varför är det viktigt att rösta?

Det ger en möjlighet att vara med och påverka och välja det förtroendevalda som man tror representerar en bäst.

Ann - Charlotte tror att man måste jobba mycket för att vara nytänkande, att arbeta aktivt för visa på kyrkans möjligheter att göra skillnad både för den enskilda människan som för andra människor. Hur möter vi t ex det engagemang som finns för frivilligarbete och internationellt arbete? Det finns enorma utvecklingspotentialer inom kyrkan, och där kan kyrkan bli en viktig aktör i samhället för att visa på orättvisor, både hemma och borta, och ett forum för engagemang.

Det är viktigt att hålla trösklarna låga och välkomna även dem som inte är kyrkovana och sökande. Samtidigt måste kyrkan erbjuda teologiska utmaningar även för den som kommit längre i sin tro. Det måste erbjudas en verksamhet som intresserar och berör människor, vid olika perioder i livet och i skilda situationer. - Traditionellt sett har vi haft en överhetskyrka i Sverige och statens förlängda arm. Nu både tror, och hoppas jag, att det går åt andra hållet och att det blir lättare att se vad kyrkan har att erbjuda som kyrka.

Hur når kyrkan dit?

Vi måste vara mer öppna för nya verksamhetsformer och jobba mer prestigelöst. Där tror jag man har mycket att lära av hur utlandskyrkan, SKUT, arbetar, när den fungerar som bäst. Till utlandskyrkan söker sig många som inte är kyrkoaktiva hemma. Vi måste fortsätta att hålla hög kvalitet på gudtjänster och förrättningar och andra arrangemang. Bromma församling ska vara en församling som är bra för både de anställda och de som bor där. Vi vill fortsätta vårt goda samarbete över nomineringsgrupperna. Det har hänt mycket under den senaste mandatperioden och vi har tagit många viktiga beslut för en bättre församling. Det är en spännande utmaning att få en balans mellan att bevara traditionerna och tänka nytt.

Gruppledare
Ann-Charlotte Persson Tjäder

acptja@gmail.com
076 - 11 34 230

Gerd Sjöberg Granlund
gerd.sjoberg.granlund@gmail.com
070-83 19 846


Bromma Socialdemokrater

http://brommasocialdemokrater.se/