Centerpartiet

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv. För frågor gällande innehållet, var god kontakta nomineringsgruppens kontaktperson, se nedan.

 

Centerpartiet i Bromma församling -  öppenhet, tolerans och gemenskap

Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

 

En lokalt förankrad folkkyrka

Bromma församling är en viktig del av det lokala samhället. Genom sina sociala aktiviteter finns man där för människor i livets alla skeden. Många i Bromma har en egen relation till församlingen, oavsett om man är medlem eller ej. Det kan vara genom öppna förskolan, körverksamhet, dagverksamhet och besök på äldreboenden. Bromma församling finns där medborgarna finns. Det är en styrka vi vill värna om och som vi vill ska utvecklas ytterligare.

Centerpartiet värnar om det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Församlingens kulturliv, inte minst körsången,  är en viktig del i strävan att nå ut till människor och en källa till glädje och gemenskap. Kyrkan ska vara nära, en samlingsplats och där man enskilt kan finna ro. Konfirmandverksamheten möter unga i deras funderingar och skapar gemenskap. Den behöver utvecklas och nå fler. Vi vill värna det rika kulturliv som Bromma församling erbjuder, inte minst genom alla mötesplatser församlingen skapar tillsammans med engagerade ideella krafter.

 

En kraft för det öppna samhället

Församlingen ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Diakoniverksamheten spelar en avgörande roll, att möta socialt utsatta individer, ge tröst vid sorg, bryta ensamhet och utanförskap, besöka äldre och sjuka, möta barn och föräldrar som har det  tufft hemma. Vid kriser och katastrofer ska församlingen finnas där och ge stöd och förmedla framtidstro.

Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Församlingen ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med de boenden för nyanlända som staden planerar i Bromma. Församlingen ska samverka med föreningslivet i Bromma för att nå ut. Kyrkor och kyrkogårdar ska vara tillgängliga. Alla par som vill gifta sig ska välkomnas att göra det i Bromma församling. Varje människa ska bli sedd och bekräftad.

 

Vi står för hopp och framtidstro

Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett hållbart samhälle på alla sätt, där såväl en god arbetsmiljö för alla anställda, volontärer och förtroendevalda, som en ekonomi i balans hör hemma. 

Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariation. Församlingens arbete ska bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans.

 

Läs mer om kyrkovalet i Stockholms stift:

https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/lidingo/startsida/kyrkovalet-2017/om-kyrkovalet.html

Läs mer om Centerpartiets nationella kyrkopolitik:

https://centerpartiet.se/download/18.3ebbaa8215a283fdabc2a67/1487255936366/Valprogram+för+kyrkovalet+2017_DEF.pdf

 

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor!

 

Centerpartiets kandidater i kyrkovalet i Bromma församling:

Helena Faxgård (kontaktperson, helena@faxgard.se, 070-946 39 70)

Jennifer Lindström

Elin Larsson