Pingstdagen

Visst är det fantastiskt att Ö Göinge kommun har monterat Skulpturen ANDE utanför Kulturhuset i Broby lagom till Pingst!!! Den blir en underbar pendang till "Jesus är uppstånden" reliefen som finns på kyrkogården vid Ö Broby kyrka

Pingsten är kyrkans födelsedag. Jesu lärjungar satt inlåsta och drabbades av inspiration, de blev inandade av Guds Ande som manifesterades i oväder och eldslågor. Anden är tredje personen i Gud. Gud uppträder som Fader. Hela naturen är fylld av skapelsens under i försommartid. Timglaset speglar sig i Helge å. Gud är både för tid och evighet.

Genom sina osynliga händer Sonen och Anden sträcker sig Gud in i historien och fyller dig med inspiration så att du orkar stiga upp på morgonen och ta vara på ännu en ny fantastisk dag.

Sonens uppgift är att förlåta upprätta och hela.

Andens uppgift är att peka på Jesus som Herre över kyrkan.

Ö Göinge kommun monterar skulpturen ANDE vid kulturhuset. Det kan inte vara slumpen! Är det Guds ANDE som manifesterar sig?

Herren välsigne dig och bevare dig

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Sommarhälsning

Anders O Johansson