En uppslagen bibel i motljus.

Utforska en bibeltext på ett kreativt sätt

Söndag den 23 oktober klockan 14:00-18:00 i Kyrkans hus på Sjöbo.

Det är inte teater. Det är inte inför publik. Snarare blir det en sorts meditation. På ett kreativt och fantasifullt sätt utforskar vi en bibeltext i grupp, genom rollspel, improvisationer, musik, måleri med mera. 

Fika till självkostnadspris.

Ledare: Åsa Lönnblad, präst och Ann-Mari Hagström, församlingspedagog.

Begränsat antal platser. Upplysningar och anmälan senast den 21 oktober till Ann-Mari Hagström, ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se, telefon: 033-17 94 76.