Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Fastekampanjen 2019

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete för hopp och värdighet. Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Samma himmel.

Samma rättigheter.

Men verkligheten ser olika ut.

Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:

 

Känna trygghet
Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.

Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

 Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete