Dop, konfirmation, vigsel & begravning

De kyrkliga handlingarna följer oss genom livet. Vill du boka tid för dop, vigsel eller begravning? Kontakta pastorsexpeditionen telefon 0414-639 00. Vill du veta mer om konfirmation i vår församling? Kontakta Henrik Esping telefon 0414-639 09.