Kyrkoherde Hans Johansson
Foto: Privat bild

Svenska kyrkan i Boden satsar extra på personalen i coronatid

För att hålla personalstyrkan så frisk som möjligt trots coronavirusets framfart utökar nu Svenska kyrkan i Boden antalet friskvårdstimmar för all sin personal. - Vi är helt beroende av att vår personal mår så bra som möjligt. När vi nu i allt högre utsträckning stöder och handlar åt våra äldre släktingar är det lätt att den egna friskvården får stå tillbaka. Genom ytterligare en friskvårdstimme under arbetsveckan får vi möjlighet att behålla våra goda vanor och genom det stärka oss både till kropp och själ, säger kyrkoherde Hans Johansson.

Friskvårdstimmen är en vanlig förmån som erbjuds anställda på många arbetsplatser runt om i landet. I vanliga fall har personalen i Svenska kyrkan i Boden möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka. Nu i coronatid har ledningen för pastoratet beslutat att tillfälligt utöka detta med ytterligare en timme.

Den främsta anledningen till fördubblingen av antalet friskvårdstimmar är att främja att personalen håller sig frisk genom att vara ute och motionera regelbundet. För en del innebär de restriktioner och riktlinjer som satts upp med anledning av coronaviruset också en mer ansträngd arbetssituation än vanligt. Då kan en extra friskvårdstimme ute i vårsolen innebära en bättre möjlighet till återhämtning.

- För några blir det en lugn timme med frisk luft och tillfälle att komma ut, för andra blir det en pulshöjare som gör att vi bättre orkar med de påfrestningar som vi alla ställs inför i dessa tider, säger kyrkoherde Hans Johansson.