En äldre kvinna läser en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelstudie med Sture Lundqvist

Torsdagar, udda veckor kl 14.00 i Bjursås församlingshem. Bibeln är grunden för vår kristna tro. Genom Bibeln lär vi känna Gud, hans kärlek och omsorg, hans vilja för våra liv. Välkommen!

Välkommen på bibelstudie med Sture!
Torsdagar kl 14.00 udda veckor i Bjursås församlingshem

Bibeln är grunden för vår kristna tro. Genom Bibeln lär vi känna Gud, hans kärlek och omsorg, hans vilja för våra liv, hans tröst och hans förmaning. Vik. komminister Sture Lundqvist kommer att varannan vecka under januari - mars ha bibelundervisning i församlingshemmet. Varje samling tar en timme. Alla är välkomna! Du behöver inte ha några förkunskaper, du kommer inte att få några frågor, Kom som du är och tag med din bibel. Har du ingen bibel så får du låna en i församlingshemmet. Jag ser fram emot att få dela Guds Ord med dig!  

/Sture Lundqvist