Internationella gruppen

Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i Utlandet är två av Svenska Kyrkans utlandsorienterade organisationerna som vi jobbar med.

Svenska Kyrkans utlandsorienterade organisationer

Act Svenska kyrkan

Här ingår allt från att arbeta för rättvisa och fred, till sjukvård och rent vatten. Mycket av arbetet sker i samarbete med världens olika biståndsorganisationer. Du kan läsa mer om detta arbete här.

Internationella gruppen arbetar för att informera och samla in pengar till välgörande ändamål

Svenska kyrkan i utlandet

Fungerar som en utsträckt hand till svenskar som befinner sig i andra delar av världen. För människor som vill fira gudstjänst, känna sig som hemma, träffa andra, få hjälp när livet trasas sönder eller när krisen drabbar. För mer information om Svenska kyrkans utlandsförsamlingar

Och du då?

Har du idéer hur vi skulle kunna göra våra kampanjer ännu bättre?
Är du intresserad av att engagera dig mycket eller bara lite grann?
Då är du välkommen att vara med i denna arbetsgrupp.

Hör av dig till Björklinge pastorat