Renoveringsarbete i Götlunda

Nyhet Publicerad Ändrad

Rampen vid södra porten görs om

Nu påbörjar ett efterlängtade byggnadsarbete och vi optimerar ingången via södra porten med en ombyggnation av rampen. 

Arbetet påbörjar den 11 juli och mellan den 11-23 juli kommer kyrkans ingång via den södra porten inte vara tillgänglig.