Välkommen till grupper och öppna verksamheter

Här nedankan du klicka på länken och se barn- och ungdomsgruppernas schema liksom ledarna och deras kontaktuppgifter.
Du kan också läsa om våra vuxengrupper och öppna verksamheter.

Klicka för gruppstartsinformation här