Protokoll Kyrkofullmäktige 2020

Kyrkoavgiften oförändrat 0,84 kr per skattekrona för 2021.

Presidiet beslöt att ställa in kyrkofullmäktiges möte måndagen den 8 juni med hänvisning till rådande coronasituation.

Sammanträdet den 9 november kl 18.00 hölls i församlingshemmet.


Ordinarie sammanträdesdagar under året:

2020-06-08

2020-11-09

Protokoll:

2020-11-09