Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibeläventyr

Församlingen har sedan några år ett etablerat samarbete med skolorna i Åhus genom det så kallade Bibeläventyret.

Varje år får alla fjärde-femteklassare besök i klassrummet. Det häftiga med Bibeläventyret är att Bibeln själv berättar sin historia.

Utbildade instruktörer i Bibeläventyret är Helene Eriksson, församlingsassistent, och Sabina Häggblom, som presenterar bibelpersonligheter som Abraham, Mose och Jona.

Kontakta dem för ett besök i klassen:

Helene Eriksson, tel 044-24 68 07, e-post: helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Sabina Häggblom, tel 044-24 68 10, e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se