Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbete för jämställdhet i Sverige

Svenska kyrkan arbetar på olika sätt för att alla människor ska känns sig respekterade och trygga i kyrkliga sammanhang, oavsett kön, sexuell läggning eller könsuttryck. Sedan 1996 pågår ett medvetet arbete för att motverka sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer och verksamheter, bland annat genom att det finns kontaktpersoner med särskild kompetens i samtliga stift.

Svenska kyrkan samverkar också med Sveriges Kvinnolobby som lyfter frågor om våld och sexuella övergrepp i det svenska samhället. Jämställdhetsfrågan är också närvarande i Svenska kyrkans arbete med hållbara investeringar och inköp.