Meny

Arbete för jämställdhet i Sverige

Svenska kyrkan arbetar på olika sätt för att alla människor ska känns sig respekterade och trygga i kyrkliga sammanhang, oavsett kön, sexuell läggning eller könsuttryck. Sedan 1996 pågår ett medvetet arbete för att motverka sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer och verksamheter, bland annat genom att det finns kontaktpersoner med särskild kompetens i samtliga stift.

Svenska kyrkan samverkar också med Sveriges Kvinnolobby som lyfter frågor om våld och sexuella övergrepp i det svenska samhället. Jämställdhetsfrågan är också närvarande i Svenska kyrkans arbete med hållbara investeringar och inköp.

Historiskt har Svenska kyrkan verkat för jämställdhet, till exempel när biskopen Johannes Rudbeckius ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar och grundade Sveriges första flickskola i Västerås 1632.