Foto: Magdalena Martin /Ikon

Äsphults-Linderöds kyrkokör

Välkommen att sjunga med oss!

Nu drar vi äntligen igång!

Kontakta kantor Gustav Thulin om du är intresserad av att sjunga och delta i våran kör, ÄLi-kören.