Allhelgonahelgen

Besök gärna våra kyrkogårdar och församlingshem inför Allhelgonahelgen. Vi bjuder på fika.

Västra Vram 2/11 kl. 10-16
Östra Vram 2/11 kl. 10-15
Linderöd 1-2/11 kl. 10-16
Äsphult 1/11 kl. 13-17 samt 2/11 kl 10-15.

Varmt välkommen!