Välkommen!

Behöver du hjälp med att handla?
Har du frågor, är du orolig eller vill du av annan anledning tala med någon, är du välkommen att ringa.
Sprid gärna denna information!

Diakoniassistent:
Karin Rosenquist-Andersson 040-42 63 70
(ansvarar för handling)

Församlingens präster:
Iva-Katharina Kummer 040-42 63 61
Christine Hansson 040-42 63 67
Clara Lundblad 040-42 93 12
Jessica Sesko Olsen 040-42 63 65