En dopfunt av silver med en etsad duva.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Välkommen till dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Du behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas. 

Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan!

Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Vad innebär dopet?

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dopet innebär också att du blir medlem i Svenska kyrkan - Sveriges största medlemsburna organisation. 

 Mikael Lunnergård och Gunilla Enggren

Nya sätt att jobba med dopet ger hopp och inspiration

Vilken dag döptes du? Vad betyder dopet för dig? Bara genom att gå till sig själv väcks ofta många tankar om dopet. I Växjö stift görs just nu en satsning som ska öka medvetenheten om hur dopet syns och hörs, sker och levs

Att döpas som ung

Syskonen Alfred och Edith valde att döpas ihop.

Planera dop

Lite tips inför planering av dop.