Växjö domkyrka interiör
Foto: Daniel Johansson

Två nya präster i Växjö stift

PRESSMEDDELANDE: På söndag den 24 januari klockan 14:00 vigs två nya präster till tjänst i Växjö stift.

Vigningsmässan äger rum i Växjö domkyrka och leds av biskop Fredrik Modéus. Om biskop Fredrik, som för närvarande är sjuk, inte kan leda vigningen har Jan-Olof Johansson, biskop emeritus, lovat att bistå. Gudstjänsten firas coronaanpassad enligt gällande riktlinjer.

Dessa personer vigs:
Rose-Marie Emilsson, från Fagerhult, ska göra sitt adjunktsår i Nottebäcks församling.
Lina Mayïm, från Häradsbäck, ska göra sitt adjunktsår i Vislanda-Blädinge församling.

Prästvigningen kommer att livesändas på Växjö stifts Facebooksida.

- Min livsdevis har alltid varit ”det blir aldrig fel, det blir annorlunda” och så blir det ju på söndag med. Det blir inte som vi har tänkt, men det blir bra ändå, säger Rose-Marie Emilsson.

Om präster
Alla präster i Svenska kyrkan får tjänster som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år efter vigningen. Därefter söker prästerna nya tjänster. Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om yrken i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Mer information
Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering av präster katarina.e.hedqvist@svenskakyrkan.se
Rose-Marie Emilsson, rose-marie.emilsson@svenskakyrkan.se 0474-124 54
Lina Mayïm, lina.mayim@svenskakyrkan.se 076- 148 77 87