Mikael Lunnergård och Gunilla Enggren
Foto: Sara Peterson

Nya sätt att jobba med dopet ger hopp och inspiration

Vilken dag döptes du? Vad betyder dopet för dig? Bara genom att gå till sig själv väcks ofta många tankar om dopet. I Växjö stift görs just nu en satsning som ska öka medvetenheten om hur dopet syns och hörs, sker och levs

Artikel ur Kyrkans tidning nr 38 2021.

Fokus dop i sju församlingar:

En solig och varm septemberdag möttes arbetsgruppen från stiftskansliet och processledarna från de sju församlingarna som deltar i Fokus dop. I höst och vinter blir det upptaktsdagar i respektive församling då fler medarbetare kommer att delta.

 - Vi jobbar sedan en tid tillbaka extra mycket med dop, både för att vi sett statistik som visar att antalet dop sjunker. Men också för att dopet gör oss till en del av en gemenskap med andra människor och med Gud. Dopet är en gåva av Gud som vi önskar att många ska få del av, berättar stiftsmusiker Åsa Johnsson som är projektledare för satsningen.

Åsa fortsätter:

 - Pandemin har gjort att mycket har satts på paus i livet och många dop har blivit uppskjutna. Länge har vi tagit dopen för givna men det kan vi inte fortsätta göra. Vi hoppas kunna hjälpa de deltagande församlingarna att se vad de behöver förändra i sitt arbete så att allt som rör dop blir mer synligt och fler väljer att låta döpa sig och/eller sitt barn. Dopet är för människor i alla åldrar, säger Åsa.

Redan i början av satsningen har Åsa och arbetsgruppen reflekterat över att det finns många utmaningar och saker att tänka på:

 - En viktig bit tror jag handlar om att möta människor med ett språk som alla förstår. Bilden och orden vi i kyrkan använder om dopet är bitvis långt från det språk som människor mer i periferin av kyrkan är bekanta med.  Vi måste också se vilka hinder som finns när det gäller att boka dop och också göra alla som redan finns i kyrkan bekväma med att kunna svara på frågan, ”Varför ska jag döpa mig/eller döpa mitt barn”, säger Åsa.

Mikael Lunnergård är processledare för Ryssby-Åby församling och var en av deltagarna den 9 september:

 - Den här dagen har varit inspirerande och innehållsrik. Den har hjälpt mig att få verktyg att ta med mig hem till församlingen och jobba vidare med. Hos oss är det dopuppföljningen främst som är utmaningen, hur vi ska kunna hjälpa dopfamiljerna att hitta en väg in i gemenskapen, berättar Mikael.

 Han hoppas att satsningen gör att fler får upp ögonen för dopet.

 - Det kommer att bli mer levande och aktuellt för oss nu. Dopet kommer att synas mer i vår verksamhet och i kyrkans liv. Kanske kan det få fler att känna till dopet och kyrkan. Vi kommer att visa att vi jobbar med dopet och jag hoppas att vi kan inspirera fler församlingar att göra detsamma, säger Mikael.

Gunilla Enggren, processledare för Forshedabygdens församling känner redan vid första träffen att hon har fått många tankar:

 - Jag känner mig taggad och har kommit på idéer på vad vi kan göra. Jag hoppas att fler ska döpa sina barn och jag vill så gärna att föräldrarna ska få mer kunskap om dopet. Många är ute efter det fina som de ser i sociala medier, men hur bemöter vi det? Vi behöver prata om dopet på ett annat sätt, hur vackert det faktiskt är. Precis som någon sa idag:  Att dopet är en resa från att vara en gåva av Gud, till att vi också välkomnas tillbaka.

 Gunilla ser flera utmaningar:

- Tiden är emot oss, allt är så individuellt nu.  Men vi behöver också rusta oss som medarbetare så att vi har mer kunskap om dopet. Jag hoppas att vi öppnar ögonen även bland medarbetare, till exempel genom de övningar som vi har fått tips om idag, säger Gunilla.

 Fakta fokus dop:

Stiftskansliet har fått i uppdrag att stödja sju församlingar i stiftet i deras arbete med dop fram till våren 2023. Varje församling har en processledare. På kort sikt ska medarbetare (ideella och anställda) bli rustade att kunna berätta och undervisa om dopet för att på längre sikt förbättra dopstatistiken.

 

Text: Sara Peterson

Planera dop

Lite tips inför planering av dop.

Dop utomhus i vintern. med ett föräldrapar, en bebis och en präst.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.