En stentrappa. En kyrka i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkligt kulturarv

Behöver du bollplank när det gäller kyrkligt kulturarv?

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

Ellen, Lilly och Sakarias leker i barnhörnan i Mönsterås kyrka. Barnhörnan är placerad i mitten av kyrkan. Placeringen möjliggör för barn och föräldrar att aktivt delta i gudstjänsten och samtidigt hålla fingrarna sysselsatta.

Öppna kyrkor i Växjö stift

En gemensam satsning på ett mer tillgängligt kulturarv och öppna kyrkorum.

KUB

Har du frågor om kyrkounderhållsbidrag - KUB?

En vit kyrka skymtar bakom ett höstträd.

KAE

Har du frågor om KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning?