Heliga danser – att dansa tro

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats-

Samma kurs ges även på förmiddagen.
K
lockan 19 i Växjö domkyrka: mässa med heliga danser.

Vi delar med oss av erfarenheter från vårt arbete med gemensam dans i gudstjänst i Heliga danser-tradition.  

Vi provar några danser ur dansmässan Din ljusa skugga och reflekterar med den dynamiska treenighetens dans som mönster tillsammans med er. 
 
Vad händer när musik, sjungna ord och kroppars rörelser möter varandra? Vad händer när den öppna cirkeln välkomnar alla? Vad händer om vi minns att huvudet är en del av kroppen? 

Begränsat antal platser

Präst Hans Kvarnström och diakon Cecilia Hardestam båda från nätverket Dansa tro som utgår från Karlstads stift.  

Nätverket stöttas av biskop Sören Dalevi och välkomnar alla med intresse för heliga danser/cirkeldans som kroppsburen andakt. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem.  
Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/heliga-danser  
 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024