Människor dansar i ring
Foto: Magnus Aronson

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Principen med heliga danser bygger på danserna man dansade ute i byarna förr i tiden. Det är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med. Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse eller livets träd. Danserna består av korta sekvenser med steg och rörelser som upprepas om och om igen. Man håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från en cirkel som ibland bryts och blir till slingor och spiraler. Man kan dansa till nutida eller dåtida musik.

Om man dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från. Om man dansar i ett vanligt rum kan man skapa ett centrum av ljus, blommor eller tyger. Ibland ställer man fram ikoner, men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan. Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

 

Heliga danser i Sverige

Maria Rönn myntade begreppet heliga danser i början på 1990-talet. I dag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Dansa heliga danser

Om du är intresserad av att dansa heliga danser kan du söka efter danskurser, dansretreater och dansmässor på nätet. På nätverket Cirkeldans webbplats ser du en stor del av vad som är på gång. Många dansledare lägger även ut sina kurser och evenemang på Studieförbundet Sensus eller Studieförbundet Bilda. Du kan också kontakta din församling eller ditt stift för att se var du kan dansa. 

Dansmässan Den stora berättelsen

Vid kickoffen för Svenska kyrkans gemensamma program för lärande och undervisning i Karlstad i november 2019 premiärfirades dansmässan ”Den stora berättelsen”. En mässa som börjar med skapelsen och där församlingen gemensamt dansar sig igenom Bibeln på cirka en timme.

 

Den stora berättelsen dansmässa
Foto: Marie Lundström

Dansmässan Din ljusa skugga

Din ljusa skugga är en dansad gudstjänst som firas runt om i Sverige. Se filmen nedan om hur den går till och vad det ger att dansa heliga danser en hel gudstjänst.

Du kan också se när den våren 2020 firades som digital dansmässa annandag pingst i Karlstads domkyrka, höra lite om arbetet med dansade gudstjänster eller dansa och sjunga med därhemma.