Människor dansar i ring
Foto: Magnus Aronson

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Principen med heliga danser bygger på danserna man dansade ute i byarna förr i tiden. Det är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med.

Många namn

Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse eller livets träd. Danserna består av korta sekvenser med steg och rörelser som upprepas om och om igen. Man håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från en cirkel som ibland bryts och blir till slingor och spiraler. Man kan dansa till nutida eller dåtida musik.

Altaret i centrum

Om man dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från. Om man dansar i ett vanligt rum kan man skapa ett centrum av ljus, blommor eller tyger. Ibland ställer man fram ikoner, men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan.

Guds budskap når fler

Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

 

Heliga danser i Sverige

Maria Rönn myntade begreppet heliga danser i början på 1990-talet. I dag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Dansa heliga danser

Om du är intresserad av att dansa heliga danser kan du söka efter danskurser, dansretreater och dansmässor på nätet. På nätverket Cirkeldans webbplats ser du en stor del av vad som är på gång. Många dansledare lägger även ut sina kurser och evenemang på Studieförbundet Sensus eller Studieförbundet Bilda. Du kan också kontakta din församling eller ditt stift för att se var du kan dansa. 

Dansmässan Den stora berättelsen

Vid kickoffen för Svenska kyrkans gemensamma program för lärande och undervisning i Karlstad i november 2019 premiärfirades dansmässan ”Den Stora Berättelsen: Uppbjudna till dansernas dans".

Den stora berättelsen dansmässa
Foto: Marie Lundström

Mässan börjar med skapelsen och förmedlar hoppfullhet – många av danserna är sprungna ur glädje över att vi tillsammans kan bygga ett bättre liv. Annandag pingst 2021 sändes ”Den Stora Berättelsen: Uppbjudna till dansernas dans" som sammanlyst gudstjänst i Karlstads stift.

Här kan du se den och eventuellt dansa med.

Dansmässan Din ljusa skugga

Din ljusa skugga är ytterligare en dansad gudstjänst som firas runt om i Sverige. Texterna följer dygnets rytm och skildrar hur Gud dansar med mitt ibland oss då vi rör oss från skymning till morgon. Se då den firas som digital gudstjänst annandag pingst 2020.

Här ser du mer om hur det går till och vad det ger att dansa heliga danser en hel gudstjänst.