Foto: Magnus Aronson /Ikon

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Många namn

Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser eller meditation i rörelse. Det är inga uppvisningsdanser utan gemensamma danser där alla kan vara med. Danserna består av korta sekvenser, där steg och rörelser upprepas om och om igen. Deltagarna dansar både till nutida och dåtida musik, håller oftast varandra i händerna och rör sig i cirkel eller långdans.

Altaret i centrum

Om man dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från. Om man dansar i ett vanligt rum kan man skapa ett centrum av ljus, blommor eller tyger. Ibland ställer man fram ikoner, men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan.

Guds budskap når fler

Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

 

Heliga danser i Sverige

Prästen Maria Rönn myntade begreppet heliga danser i början på 1990-talet. I dag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Dans upprättar skapelsen

Att dansa innebär att upprätta skapelsen menar Laura Hellsten, som doktorerat med avhandlingen ”Through the Bone and Marrow”. Genom att belysa dansens plats i kyrkan under historiens lopp hoppas hon bidra till en ny relation till bland annat kroppslighet och längtans och glädjens plats i våra kyrkliga gemenskaper.

Lyssna till Laura Hellstens föreläsning - 70 minuter.

Dansa heliga danser

Om du är intresserad av att dansa heliga danser kan du söka efter danskurser, dansretreater och dansmässor på nätet. På nätverket Cirkeldans webbplats ser du en stor del av vad som är på gång. Många dansledare lägger även ut sina kurser och evenemang på Studieförbundet Sensus eller Studieförbundet Bilda. Du kan också kontakta din församling eller ditt stift för att se var du kan dansa. 

Fira en dansmässa

För att uppmuntra till gemensam dans i Svenska kyrkan har Karlstads stift tagit fram två dansmässor: Den Stora Berättelsen – Uppbjudna Till Dansernas Dans och Din ljusa skugga.

Läs mer och ladda ner material på Karlstads stifts webbplats

Är du intresserad av cirkeldans i kyrkan?

Kom med i nätverket Dansa tro!

Nätverket utgår från Karlstads stift, men alla som är intresserade av heliga danser/cirkeldans som kroppsburen andakt är välkomna att vara med. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem. Mejla cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se och skriv att du vill prenumerera på Nyhetsbrevet Dansa tro.

Läs mer om cirkeldans på Karlstads stifts webbplats

Några kvinnor dansar ringdans runt en skål med vatten och olika frukter som står på golvet.
Foto: Øyvind Lund /Ikon

Dansmässorna i korthet

Den Stora Berättelsen – Uppbjudna Till Dansernas Dans

Dansmässan Den Stora Berättelsen börjar med skapelsen och förmedlar hoppfullhet. många av danserna är sprungna ur glädje över att vi tillsammans kan bygga ett bättre liv. 

Här kan du se den firas Annandag pingst 2021 och eventuellt dansa med.

Observera att gudstjänsterna i Karlstads domkyrka dansades av några få personer på grund av restriktionerna under coronapandemin.

Dansmässan Din ljusa skugga

Din ljusa skuggas texter följer dygnets rytm och skildrar hur Gud dansar med mitt ibland oss då vi rör oss från skymning till morgon. Se när den firas som digital gudstjänst annandag pingst 2020.

Här ser du mer om hur det går till och vad det ger att dansa heliga danser en hel gudstjänst.