Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Principen med heliga danser bygger på danserna man dansade ute i byarna förr i tiden. Det är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med. Heliga danser kan också kallas cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse eller livets träd. Danserna består av korta sekvenser av steg och rörelser som upprepas om och om igen. Man håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från en cirkel som ibland bryts och blir till slingor och spiraler. Man kan dansa till nutida eller dåtida musik.

Om man dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från. Om man dansar i ett vanligt rum kan man skapa ett centrum av ljus, blommor eller tyger. Ibland ställer man fram ikoner men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan. Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

 

Heliga danser i Sverige

Maria Rönn myntade begreppet Heliga danser i början på 1990-talet. I dag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Dansa heliga danser

Om du är intresserad av att dansa heliga danser kan du söka efter danskurser och dansretreater på nätet. Många dansledare lägger ut sina kurser och evenemang på Studieförbundet Sensus eller Studieförbundet Bilda. Du kan också kontakta din församling eller ditt stift för att se var du kan dansa.  

Dansmässan Din ljusa skugga

Din ljusa skugga är en dansad gudstjänst som firas runt om i Sverige. Se filmen nedan om hur den går till och vad det ger att dansa heliga danser en hel gudstjänst.