Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heliga danser

Heliga danser, cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse, livets träd. Det finns många namn på den dans som vi här benämner Heliga danser.

Vad heliga danser är

Principen bygger på danserna man dansade ute i byarna. Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg och rörelser, och som lärs ut av en ledare. Man använder då givna steg, håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från cirkeln som ibland bryts och blir till slingor och spiraler.

Det finns många olika dansformer, enkla rörelser eller komplicerade steg till nutida eller dåtida musik. Dansen ger djup, vila och närvaro i nuet. Danserna är för det mesta ganska enkla tekniskt sätt och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en ordlös bön; den är ofta av meditativ karaktär. Heliga danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med.

Heliga danser i Sverige

I början av 1990-talet myntade Maria Rönn begreppet Heliga danser efter att ha gått en dansledarutbildning i Skottland. Tillsammans med Marie-Louise Malmborg bjöd hon in till dansseminarier i kyrkan. Maria arbetade då som präst i Markuskyrkan i Stockholm och återinförde på så sätt cirkeldansen i kyrkan.
 
1994 startade dansutbildningen i Sverige. Det var Maria Rönn tillsammans med Lisbeth Gustafsson som ledde den första utbildningen på Ansgarsliden i Sigtuna. Utbildningen fortsatte sedan där fram till 2001. Idag finns dansutbildningar i Linköpings stift och Lunds stift. Heliga danser är den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan. Läs mer på FAQ.
 
Åren 2016-2018 fick Karlstads stift, tillsammans med Lunds och Stockholms stift, medel från kyrkostyrelsens nationella satsning Dela tro-Dela liv för att undersöka hur gemensam dans berikar Svenska kyrkan. Satsningen bar namnet Dansa tro-Dansa liv.

Dansa Heliga danser

Studieförbundet Sensus listar många tillfällen, likaså Studieförbundet Bilda. Sök på Heliga danser.