Foto: Ellen Ekström

Hbtq

Frida är en av grundarna av Regnbågsnyckeln.

Jag blir väldigt arg på orättvisor, jag blir helt vansinnig men har bestämt mig för att inte bli bitter utan försöka göra någonting konkret åt det jag kan förändra.

Frida Ohlsson Sandahl, sociolog, författare och föreläsare

Utbildningen Regnbågsnyckeln för församlingar började 2016 och år 2017 bestämdes det att Regnbågsnyckeln skulle vara det verktyg som erbjöds till Svenska kyrkan i hela Sverige. Första församling att få märkningen var Alvesta.

Frida Ohlsson Sandahl studerar nu till präst och är beteendevetare med fokus på genus, jämställdhet och mångfald. Frida har föreläst och skrivit böcker om jämställdhet, hbtq och diskrimineringslagstiftning i 15 år. Frida ser att även om Svenska kyrkan och många församlingar är öppna så finns det fördomar.

– Människor vågar inte söka sig till kyrkan för att inte riskera att bli utanför. Därför behöver församlingar göra en läxa och hämta upp det förtroende som kanske har försvunnit på vägen. Blir en person inte tydligt inkluderad är risken stor att den känner sig exkluderad. Regnbågsnyckeln behövs för att hbtq-personer inte alltid känner sig hemma och inkluderade och unga hbtq-personers hälsa är sämre än unga hetero- och cis-personers hälsa, säger Frida.

Har en person dåliga erfarenheter av att människor är elaka mot en, då utsätter sig kanske inte den personen för situationer där det finns risk för att det händer igen. Då väljer den personen sammanhang som så långt som möjligt är trygga från början.

– Detta gäller nog alla personer -vi vill höra till, känna oss inkluderade och trygga. Regnbågsnyckeln behövs också för att Svenska kyrkan ska kunna visa att vi är en trygg plats. Jag vet att frågorna måste landa i personerna som är på utbildningarna. Det handlar om att göra frågorna till sina. Regnbågsnyckeln ger tid till att reflektera och jag tror på den metoden.

Reaktionerna på märkningen Regnbågsnyckeln är ofta positiva. De som är med känner stolthet och glädje men ibland dyker det upp frågor om att lyfta mångfald även från andra perspektiv. Frida är tydlig med att Regnbågsnyckeln kom till för ett enda syfte. Nämligen för att hbtq-personer ska känna sig inkluderade. Då arbetssättet handlar om att granska normer kommer fler maktstrukturer att uppmärksammas – på det sättet blir församlingen bättre på att inkludera utifrån många perspektiv.

– I längden tror jag att det gynnar mångfald brett, säger Frida.

Frida Ohlsson Sandahl och Erik Gyll spelar in podden Behåll hatten på. Frida Ohlsson Sandahl och Erik Gyll äger bilden och rätten att sprida den. Foto: Anna Hållams

Regnbågsnyckeln

Varför finns Regnbågsnyckeln i Svenska kyrkan?

Alla människor är skapade av och oändligt älskade av Gud. I evangeliernas berättelser om Jesus är det tydligt att han är särskilt noga med att umgås med och till sitt rike bjuda människor som andra räknar som ”utanför”. Det är både ett uppdrag och en utmaning för kyrkan att följa Jesus i att forma en inkluderande gemenskap.

 

Processmodellen Regnbågsnyckeln har arbetats fram av EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för hbtq-personer i församlingar. Församling som tilldelats Regnbågsnyckeln har genom medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processen för Regnbågsnyckelns alla steg. Efter processen förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och hbtq vilket gör församlingen till ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Hör gärna av dig! Läs mer på nationell nivå.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.