Foto: Ellen Ekström

Gudstjänst i Alvesta

Annesophie arbetar med inkludering.

Ibland räcker det inte att säga: här är alla välkomna. Det är viktigt att verkligen sätta ord på vad man menar och istället säga: Du är välkommen oavsett om du är gay eller straight.

Annesophie Färdigh, komminister Alvesta församling

Språket är en av flera viktiga delar för att en gudstjänst ska uppfattas som inkluderande. Annesophie Färdigh, komminister i Alvesta församling, berättar om Sinnesrogudstjänsten som är en av Alvesta församlings nischade gudstjänster:

– I Sinnesrogudstjänsten har vi ett tema och ett kort bibelord, sedan är predikan fri och folk delar och berättar. Vi har en lång stund där vi ber och tänder ljus. Det händer att någon ber högt och vi som är där får ta del av livsberättelser som gör att man baxnar. Med inledningsord från Inklusiva mässan försöker vi i Sinnesrogudstjänsten att möta alla.

Efter processen med Regnbågsnyckeln så har Alvesta församling gått igenom sin agenda och vilket språk som används. Istället för pojk- och flickvän används ”partner”. Regnbågsflaggan står alltid på expeditionen och det står inte ”han” och ”hon” på toaletterna. Att ha nischade gudstjänster är en del av det inkluderande arbetet i församlingen. Utöver Sinnesrogudstjänsten och den mer traditionella högmässan finns också en gudstjänst för barn där allt sker på barns nivå och en kvällsgudstjänst som är en meditativ gudstjänst.

– Alvesta församling vill vara en inkluderande kyrka och vill verkligen visa det. Under processen med Regnbågsnyckeln pratar man om relationer och människosyn, hur man behandlar andra människor. Det handlar om att få syn på sina fördomar och samhällets normer. Jag rekommenderar alla att gå! Säger Annesophie och fortsätter:

– Tänk inkluderande, alla är olika och alla ska få vara med. Gud älskar oss, inte TROTS alla fel och brister vi har utan FÖR ATT vi är de vi är. Det handlar inte om att vi är fel, för vi är rätt.

Gudstjänst i svenska kyrkan

Gudstjänster firas varje söndag och andra dagar i Svenska kyrkans församlingar. En gudstjänst är öppen för alla, mitt i glädje och sorg, förtvivlan och hopp. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men det sjungs ofta psalmer, man läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder i en predikan eller reflektion, och ber. Gå till din församling för info om var och när det firas gudstjänst.

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Andlig fördjupning

Olof pilgimsvandrade från Skövde till Kalmar.

Kalender

Här kan du se vad som händer i Växjö stifts församlingar just nu.

Gemenskap som bär

Elisabet är församlingspedagog i Svenska kyrkan Växjö.

Körsång och musik

Ricky leder oratoriekören i Gislaveds pastorat.

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.