Jourhavande präst pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakonala verktyg

Här kan du hitta hjälpmedel för det diakonala arbetet. Materialen kommer från församlingar, stift och nationell nivå.

Här kan du hämta Växjö stifts diakonala strategi (en pdf-fil), som har titeln Grunda, spana, tolka och agera – verktyg för ett strategiskt diakonalt arbete.

Här kan du hämta en nationell Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan (en pdf-fil).

Här kan du hämta Ett biskopsbrev om diakoni (en pdf-fil).

Boktips inifrån Växjö stift

Några av Växjö stifts medarbetare har skrivit böcker som vi gärna rekommenderar:

Karin Ahlqvist och Gustav Lundborg (red): Livsviktigt

Vi behöver prata om döden. Om hur det är att drabbas av sorg och förlust, och om våra tankar inför vår egen död. Den här boken vill vara en hjälp i detta.

Här delar nio skribenter med sig av sina erfarenheter av när döden kommer nära. Det finns också faktatexter om vad vi kan göra när någon dör, hur förberedelserna inför en begravning går till och vad som händer med oss i sorgen.

Boken är skriven utifrån det kristna hoppet och samtliga skribenter är rotade i kyrkans tro och liv. Den är tänkt att kunna användas för reflektion på egen hand, som hjälp för den som befinner sig i sorg eller som gemensam läsning i en samtalsgrupp eller sorgegrupp.

Döden berör oss alla. Därför är det livsviktigt att vi pratar om den.

___

Karin Ahlqvist och Charlotte Säll (red): Som en rörelse

Boken Som en rörelse lyfter olika perspektiv av det diakonala området och ger röst åt många personer. Diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Säll har sammanställt erfarenheter från det vardagliga arbetet inom Svenska kyrkan.

"Vi behöver samtala om diakoni. Den här boken ger viktig inspiration. Samtalet om diakoni ska föras av många tillsammans – anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Och i dialog med världen runt omkring. Skälet är att alla är indragna. Som människor delar vi livets villkor och vet vad sårbarhet och utsatthet vill säga. Diakonin är hela församlingens angelägenhet. Boken är skriven av två kloka diakoner. Den kretsar kring orden grunda, spana, tolka och agera. En grund ger stabilitet och spaningen bjuder till upptäckter. Tolkningen hjälper oss att förstå och leder till aktion, till handling, som gör skillnad för människor, samhälle och värld. Kent Wistis bilder ger fina perspektiv på det som är diakonins ärende." – Ur biskop Fredrik Modéus förord.

"Den här boken är född ur en längtan! En önskan om att kunna inspirera och uppmuntra till samtal om diakoni i Svenska kyrkan. Att fundera tillsammans. Att vrida och vända. Att planera och utvärdera. Att drömma och provtänka. Den är till för arbetslaget, för förtroendevalda, för ideella medarbetare – för alla som har intresse av diakonala frågor. Den är diskussionsunderlaget vi själva saknade. Vilka är vi – Karin och Charlotte? Vi är diakoner i tjänst i församling och på stiftsnivå som i vårt dagliga arbete möter diakonala frågor och utmaningar. Vi har en önskan om att reflektera omkring diakoni. Sedan augusti 2012 driver vi tillsammans diakonibloggen.com. Den här boken kan ses som en fördjupning eller en förlängning av det arbetet."

Ur innehållet i Som en rörelse:
GRUNDA
Vi måste se tillbaka på historien för att hitta identiteten – diakoni i ett historiskt perspektiv med Elisabeth Christiansson
Diakonen ska leda och inspirera – om diakonutbildning och rekrytering med Håkan Stenow, Camilla Borg och Monica Sölvesdotter Olsson
Med Kristus som förebild – ett teologiskt perspektiv med biskop Fredrik Modéus

SPANA
Rebell eller underleverantör – på spaning efter diakoni i vår tid med Helena Ask, Sara Carlsson, Elinn Leo Sandberg, Åsa Wikman, Monica Sölvesdotter Olsson och Ann Aldén

TOLKA
Tänk först, handla sedan – om diakoni och strategi med Magnus Bodin
Diakoner är aktivister – om maktstrukturer och normkritiskt tänkande med Frida Ohlsson Sandahl
Diakoni är kyrkans lunga – ett internationellt perspektiv med Abel Moya
Diakon och präst behövs också på internet – om diakoni på ny arena med Klara Roxbergh

AGERA
Sann mot den jag är och trygg i mina värderingar – om diakonen som ledare med Katarina Byström
En kyrka som för en gångs skull blir relevant – om profetisk diakoni med Erik Lundström
Att orka gå dit ingen annan går – om vikten av att ta hand om sig själv med Barbro Lord och Agneta Grimberg
Människors upprättande går före vinst – om empowerment i diakonal verksamhet med Anna Bertilsson
”Turn shit into roses” – om samtalet som diakonalt verktyg med Anna Nilsson Christersdotter och Sara Carlsson

___

Karin Ahlqvist och Jonas Löhnn (red): Råg i ryggen

Vi behöver ge råg i ryggen till alla som arbetar över religionsgränser, som verkar för fred och som engagerar sig för livet på planeten. Det var målet för den broderitävling som Svenska kyrkan utlyste. Tolv inspirerande citat var utgångspunkten, och 66 kreativa broderier blev resultatet.

Varför just broderier? Många av oss bär på minnen av korsstygnstavlor och snirkliga bonader från köksväggen eller församlingshemmet, med budskap som lågmält har påverkat under en hel livstid. Handarbeten som fått växa fram under timmar och dagar ger en särskild tyngd åt orden de illustrerar.

I den här boken presenteras de tolv citaten tillsammans med korta reflektioner av lika många teologer. Broderier på allt från second hand-fyndade dukar till en jeansjacka ger form och färg åt orden. Tillsammans visar de att vi lever i en värld av grannar.

Det finns en fotoutställning kopplad till broderierna och boken. Den bokas via Sensus regionkontor. 

Andra resurser

Samtalskort för existentiell hälsa – Thomas Sjöberg som är sjukhuspräst i Jönköping har varit med och arbetat fram en av de ”kortlekar” med samtalskort som används i många sammanhang nu. Här kan man läsa om dem.

Mary-metoden är en del av Svenska kyrkans arbete för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. Läs om den här.

Rutiner vid oro om att barn far illa – pdf från Stockholms stift.

Har du något du vill ska läggas in här?
Kontakta Monica Sölvesdotter-Olsson.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Ibland kallas den också kyrkans sociala arbete eller kyrkans kärlekstjänst. Grunden för all diakoni är Guds kärlek så som den möter oss i Jesus Kristus.