Mässan tolkades till teckenspråk.
Foto: Sara Peterson

Coronaviruset och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. För lokal information, se din församlings hemsida. Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. I vårt stift kan det se olika ut, så besök din lokala församlings hemsida eller ring expeditionen för att få veta hur det ser ut just där du bor.

Eftersom myndigheterna ber oss alla att ta ansvar för att begränsa smittspridningen ställer även gudstjänstlivet om på olika sätt. Läget avseende smittspridning och lokaler ser olika ut på olika håll, vilket gör att man på vissa håll kan fira gudstjänst ungefär som vanligt och på andra håll inte bjuder in till offentliga gudstjänster. Vissa väljer också att sända sina gudstjänster eller andra andakter i sociala medier, ex på sin Facebooksida. I de fall ingen offentlig gudstjänst firas eller du befinner dig i riskgrupp är du varmt välkommen att ta del av gudstjänst via SVT eller radio, via filmade andakter eller se livesända gudstjänster via Facebook. Exempelvis Värnamo pastorat sänder regelbundet sina gudstjänster via Facebook, men många fler ansluter och du kan söka efter den närmast dig i den Digitala kalendern.

Barn och kyrka

I brist på öppna barnverksamheter, söndagsskolor och andra aktiviteter för barn kan du få god inspiration att ha kyrka hemma här. På sidan hittar du både pysseltips och länkar till sångstunder.    

Egen andakt

Du kan också tända ett ljus och fira gudstjänst i ditt hem. Längst ner på sidan finns en ordning för sådan gudstjänst, om du vill ha något att utgå ifrån.

Kyrkor står fortfarande är öppna för besök, bön och ljuständning! Du möter också kyrkan på hemsidor, i social media och inte minst i olika livesända gudstjänster och event. Vi ställer också om delar av vår diakonala verksamhet och förstärker vår närvaro på 112, jourhavande präst. Tveka inte att kontakta Svenska kyrkan om du behöver någon att tala med!

Planerade arrangemang med fler än 50 deltagare kommer att ställas in, med hänvisning till regeringens beslut. Även andra arrangemang och aktiviteter kan påverkas. Sök mer information hos din lokala församling. Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Både i vår ensamhet och tillsammans i församlingen kan vi be: Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Låt inte viruset sprida sig. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer. Amen

/Fredrik Modéus

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan nationellt arbetar och följer utvecklingen.

Växjö stift internwebb finns aktuella riktlinjer för stiftskansliets arbete och krisberedskap med anledning av coronaviruset. Där finns även stödmaterial och tips för dig som arbetar i församling, exempelvis enkel ordning för lekmannaledd gudstjänst. 

En person sitter med en läsplatta i knät. På skärmen syns en präst i hemmiljö.

Fira gudstjänst - hemma

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas i större sammanhang.

Stöd från civilsamhället

till coronavirusets riskgrupper

Vad kan jag göra i spåren av corona?  

Coronaviruset har förändrat mycket i Sverige och världen, och fört med sig oro och isolering. Men det finns många sätt för oss att hjälpa varandra och andra. Vill du bidra?