Familjecentral!

Nyhet Publicerad

Äntligen finns en familecentral i kommunen! Genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Heby kommun och Region Uppsala har en så kallad familjecentral äntligen etablerats i kommunen. Svenska kyrkans öppna förskolor utgör basen för verksamheten och målgruppen är blivande föräldrar, föräldrar, barn 0-6år och andra viktiga vuxna kring barnet.

Vi har sett att det finns ett stort behov, så vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda familjer i Heby kommun en mötesplats där man kan få råd och stöd i sin roll som småbarnsförälder

Säger Mita Ingstedt, Heby kommun, samordnare för Familjecentralen. 

Schema för vårens återstående träffar:

Tärnsjö

måndag 9.00-12.00    
17/4 BVC
8/5 Familjeteamet
22/5 MVC

Östervåla

tisdagar 09.30-13.00
18/4 Familjeteamet
25/4 Folktandvården
2/5 BVC
16/5 Familjeteamet

Morgongåva

måndag & onsdag 08.30-11.00 
(besök av familjecentralen onsdagar om inget annat anges)
19/4 MVC
24/4 BVC (OBS: Måndag)
24/4 Barnbibliotekarie

Harbo

torsdag 09.30-13.00
13/4 MVC
27/4 Familjeteamet
4/5 Folktandvården
11/5 BVC

Heby

måndagar & torsdagar 09.00-11.30
(besök av familjecentralen torsdagar om inte annat anges)
20/4 BVC
27/4 Folktandvården
4/5 Familjeteamet

Om familjecentralen

Öppna förskolan/öppet hus är en mötesplats för barn och familjer och finns på 5 platser i Heby kommun; Harbo, Heby, Morgongåva, Tärnsjö, Östervåla. BVC-sjuksköterska, barnmorska och familjebehandlare besöker mötesplatserna och erbjuder tillsammans med församlingspedagog olika aktiviteter riktat till barn och föräldrar, till exempel sångstund, babymassage, tematräffar och föräldragrupper. Även Folktandvården och biblioteket besöker våra verksamheter. 

Syfte

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid

Utifrån FN:s konvention för barnets rättigheter, familjens livssituation och genom samarbete, samordning och samverkan ska familjecentralen:

 • erbjuda lättillgängligt stöd
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 • skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
 • främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
 • uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
 • stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
 • erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
 • stärka barnets och förälderns sociala nätverk
 • stärka ett jämställt föräldraskap
 • stärka barns språkutveckling
 • stärka integrationen