Församlingar, kyrkor och lokaler

Västerlövsta pastorat består av tre församlingar: Västerlövsta (Heby), Huddunge och Enåker. Varje församling har en kyrka och ett församlingshem. I Enåker finns även en sockenstuga. I Huddunge finns en gammal kyrkoruin där vi ibland firar gudstjänst.

Västerlövsta församling

Västerlövsta församling består av Heby tätort med omgivningar. I Västerlövsta församling bor det drygt 3.500 personer. Tre av fyra är medlemmar i Svenska kyrkan. Många församlingsbor är engagerade i kyrkans verksamhet på olika sätt.

Huddunge kyrka med gräs och blommande träd i förgrunden.

Huddunge församling

Det lilla samhället Huddungeby ligger mitt i Heby kommun. Kyrkan är belägen längs Huddungevägen, omöjlig att missa om du åker genom orten. I Huddunge församling bor knappt 500 invånare. Fyra av fem är medlemmar i Svenska kyrkan.

Enåkers kyrka invändigt med stängda träbänkar, utsirade pelare, tegelgolv och vitkalkade väggar.

Enåkers församling

Enåkers församling omfattar det lilla samhället Runhällen med omgivningar i Heby kommun. Kyrkan är byggd på 1300-talet och är en av de äldsta i kontraktet. I anslutning till kyrkan finns en sockenstuga och ett församlingshem.