Dop, vigsel och begravning

Kyrkan finns med dig genom livet, från välkomnandet av det lilla barnet till avskedet vid livets slut. Här hittar du information om de kyrkliga förrättningarna dop, vigsel och begravning.

 Info om konfirmation hittar du under Verksamhet>För barn och unga>Konfirmera dig!.

Präst som håller upp en leende bebis i dopklänning.

Dop

Dopet är ett fint tillfälle att välkomna en ny familjemedlem. Samtidigt innebär dopet att bekräftas som Guds barn och bli en del av den kristna kyrkans världsvida gemenskap.

Brud och brudgum som håller hand.

Vigsel

I människors kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. I partnerskap och äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person. Vigseln eller välsignelsen ger uttryck åt detta. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans.

Stor kistbukett med röda rosor samt lila, vitt och grönt.

Begravning

Det är viktigt att få ta farväl vid livets slutliga avsked – döden. Sederna kring en begravning möter grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.