En hand som håller en annan hand i en tröstande gest.

Stöd och samtal

Svenska kyrkans sociala arbete kallasd diakoni. Vi gör hembesök, håller enskilda samtal och gruppsamtal samt anordnar fester, resor och soppluncher.

Diakoni är alla kristnas ansvar och handlar om omsorg och ansvar för våra medmänniskor. Denna omsorg kan bland annat visa sig i våra personliga relationer, våra arbetsrelationer, i omsorgen om vårt närområde, om vårt land och även i ett ansvar för människorna utanför vårt lands gränser.

En diakon arbetar särskilt med den här sortens omsorg. Christina Teinler är diakon i Västerlövsta pastorat. Hon håller i våra församlingars diakonala grupper och finns tillgänglig för samtal. Diakonen känns igen på sin gröna diakonskjorta.

I våra församlingar – Enåker, Huddunge och Västerlövsta – ryms även ett stort antal ideellt engagerade människor som arbetar med diakoni på sin fritid. Läs mer under Arbeta ideellt!

Själavård och samtal

Av våra präster kan du få själavård med total tystnadsplikt. Den är gratis och handlar om livet och tron. Det är inte terapi, utan samtal om sådant som berör. Prästen lyssnar och följer dig genom det som är svårt och kan rådgiva i trons frågor.

Du kan prata med vår diakon Christina Teinler om olika saker du har på hjärtat. Diakonen har anmälningsplikt om hon får reda på kriminella handlingar, men har utöver det tystnadsplikt.

Boka samtalen direkt med den du önskar tala med.

Behöver du akut samtal med en präst mellan klockan 21.00 och 6.00 vänder du dig till jourhavande präst på 112. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Svenska kyrkans sida om jourhavande präst.

    En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

    Diakoni – kyrkans omsorg

    Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.