Ny väg för Västerlövsta pastorat

Ny Väg för Västerlövsta pastorat (Heby/Västerlövsta, Runhällen/Enåker och Huddunge) är en nomineringsgrupp som ställt upp i kyrkovalen i Västerlövsta pastorat sedan valet 2009. Ny Väg har vid alla dessa tre val blivit den största nomineringsgruppen i Västerlövsta kyrkofullmäktige.
Ny Väg är partipolitiskt obunden. Vi anser att nomineringsgrupperna ska företräda Svenska Kyrkans medlemmar, inte politiska partier. Tycker du att Svenska Kyrkan ska vara en del av vårt samhälle/vardag? Tror du på alla människors lika värde, demokrati och öppenhet, då är Ny Väg nomineringsgruppen för dig – oavsett om du tillhör något politiskt parti eller inte.

Ny Väg anser att:

 • Kyrkan ska vara en naturlig mötesplats i vardagslivet, såväl i glädje som sorg, och en plats för stillhet, bön, eftertanke och själavård.
 • Kyrkan är till för oss alla. Den ska se och möta människors behov och finnas till hands när de sociala trygghetsnäten inte räcker till.
 • Kyrkan ska vara en naturlig del av samhället samt finnas med och föra dialog på många mötesplatser. Vi ska låta mångfalden berika oss.
 • Vårt kulturhistoriska arv ska vårdas väl.
 • Västerlövsta pastorat ska vara en föredömligt god arbetsplats med en bred kompetens.
 • Kyrkans verksamhet för barn och ungdomar är viktig och ska prioriteras. Kyrkan vill erbjuda en mötesplats för barn och föräldrar, särskilt där andra alternativ saknas.
 • Sången och musiken är en viktig del i gudstjänstlivet och ska utvecklas genom samarbete med andra musikaliska genrer, musikgrupper och körer.
 • Insatserna för omsorgen om de äldre i pastoratet skall fortsätta att utvecklas och inspirera.
 • De ideella krafterna gör stora insatser i vårt pastorat. Det är viktigt att vi tar till vara, utvecklar och stimulerar dessa.
 • Pastoratet ska eftersträva en sund och miljövänlig profil och verka för återbruk och hållbar ekonomi.
 • Västerlövsta pastorat ska, där så är möjligt, samverka med grannpastoraten som ett led i att åstadkomma bättre verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
 • Sammanläggning av församlingar eller pastorat ska endast ske om alla berörda parter är överens om det.

Kandidater Ny väg i Västerlövsta
1. Margareta Isberg Nilsson, Heby, Västerlövsta
2. Kenth Hansson, Heby, Västerlövsta
3. Monica Lindström, Staffansbo, Västerlövsta
4. Gösta Persson, Hagalund, Enåker
5. Ewa Westling Olzon, Horrstaås, Västerlövsta
6. Gunnar Johansson, Sisselbo, Huddunge
7. Monica Psilander, Sinäs, Enåker
8. Leif Nilsson, Heby, Västerlövsta
9. Martina Tillberg. Heby, Västerlövsta
10. Joel Lindh, Lövhagen, Enåker
11. Birgit Schildt, Heby, Västerlövsta
12. Rickert Olzon, Horrstaås, Västerlövsta
13. Charlotte Wall, Starfors, Västerlövsta
14. Johan Ahnström, Sävne, Västerlövsta
15. Bodil Persson, Hagalund, Enåker
16. Bo Andersson,Norrgården Västerlövsta
17. Sixten Larsson, Ingbo, Enåker
18. Inger Jungehall, Lövhagen, Enåker
19. Thomas Samuelsson, Heby, Västerlövsta
20. Anders Wall, Starfors, Västerlövsta