Centerpartiet för Västerlövsta pastorat

Det vill vi jobba för:

  • Soppluncher, samtal, utflykter och möten! Diakonal verksamhet är viktigt i våra små landsbygdförsamlingar! Alla ska känna sig välkomna!
  • Ett brett utbud av sång och musik i kyrkan! Kyrkokörer i alla församlingar och lokala förmågor som får framträda i kyrkan!
  • En positiv arbetsmiljö där medarbetare och ideella krafter ges möjlighet att påverka! Vi ska vara goda arbetsgivare!
  • Aktiviteter till människor i alla åldrar! Dags att utveckla arbetet med barn och ungdomar! Samarbete med skolan och skolavslutningar i kyrkan är viktigt!
  • Vårt pastorat och våra tre församlingar Västerlövsta, Huddunge och Enåker ska få finnas kvar.
  • Svenska kyrkan, folkkyrkan, skall vara en plats för andliga och kulturella möten i livets alla skiften. Dop, konfirmation, vigsel, begravningar - våga stå upp för våra fantastiska svenska kyrkliga traditioner.
  • Vi måste vara rädda om våra kulthurhistoriskt värdefulla kyrkor & församlingshem - de måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi tycker det är speciellt viktigt att våra kyrkogårdar hålls väl skötta.
  • Vi måste ta ett stort ansvar för den globala miljöfrågan, tillsammans kan vi inom Svenska kyrkan göra en betydande insats!

Kandidater Centerpartiet i Västerlövsta
1. Johnny Johansson, Heby
2. Karl-Gustaf Andersson, Enåker
3. Ann-Britt Norberg, Huddunge
4. Agneta Lindblom, Enåker
5. Susanne Ahlin Jansson, Heby
6. Eivor Hoffman, Enåker
7. Ann Johansson, Heby
8. Bertil Johansson, Enåker
9. Lars-Göran Sjöling, Heby
10. Marie Tranell, Heby
11. Karl-Alfred Andersson, Enåker
12. Greta Müller, Heby
13. Börje Wallner, Huddunge
14. Gun-Britt Johansson, Enåker
15. Åsa Johansson, Heby
16. Staffan Johansson, Enåker
17. Gunilla von Knorring Johansson, Heby
18. Joachim Emilsson, Heby
19. Greger Norberg, Huddunge
20. Karin Larsson, Enåker
21. Kerstin Johansson, Heby

 1.       Vad betyder kyrkan och tro för dig?

Jag tycker det är trevligt att besöka kyrkan vid våra stora kristna högtider och att få fira dessa tillsammans med andra församlingsbor i en fin gemenskap.

Kyrkan är för mig också en plats för eftertanke, inre frid och ro. En plats där jag kan tacka och be till Gud för olika saker i livet.

2. Vilken roll har du i kyrkan i dag?

Det känns ärofyllt att få delta i flera olika uppdrag som förtroendevald bland annat i församlingsråd, kyrkoråd och som kyrkvärd.

3. vilken är kyrkans tre viktigaste uppgifter för människor i ditt pastorat?

Det är viktigt att vara en öppen kyrka, där alla människor ska känna sig välkomna och delaktiga i våra olika aktiviteter. Att vi finns och kan ge stöd för de som tex drabbats av sorg på olika sätt.

Det är viktigt att bevara våra fina traditioner kring våra olika uppdrag som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men även att vara öppen och lyhörd för nytänkande och församlingsbornas önskemål.

Det är viktigt att ge ett brett utbud av olika musikaliska upplevelser, så att det finns något för alla smaker. Att bevara det musikaliska kulturarvet.

 

Hälsningar från Ann Johansson, nuvarande ledamot i kyrkoråd, Västerlvösta församlingsråd och kyrkvärd.