Henrik Mill

Frågor och svar om begravningar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om begravningar. Har du egna frågor? Ställ dem gärna till oss!

Hittar du inte svaret du söker, kontakta oss gärna. Vi svarar så snart vi kan.

Hur snabbt måste vi bestämma alla detaljer om begravningen? 

Enligt begravningslagen får tiden mellan dödsfallet och gravsättning/kremation inte överstiga 30 dagar. Det innebär att beslut om detta kan behöva tas snabbt.

Andra beslut kan däremot få ta längre tid, som t ex val av gravplats och gravsten. 

Hur kan jag få hjälp med det praktiska kring en begravning?
De flesta anlitar en begravningsbyrå för hjälp med det praktiska runt en begravning. Innan man kontaktar begravningsbyrån är det bra att t ex ta reda om den avlidna hade några särskilda önskemål. Fundera också över vad ni som efterlevande tycker är viktigt. Här på hemsidan finns många tips och råd som underlättar planeringen av en begravning.

Pappa var medlem i Svenska kyrkan - vad innebär det?
Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan har man rätt till en begravningsgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och kapell. Gudstjänsten kan göras mycket personlig. Inför begravningen hålls ett begravningssamtal med den prästen som ska hålla begravningen, där önskemål gås igenom.

Själva begravningen leds av en präst, men vid begravningen medverkar även även en kyrkomusiker och en vaktmästare. I samband med begravningsgudstjänsten finns det ibland möjlighet att låna en lokal för minnesstund i anslutande lokal.

 

Måste man ha en ceremoni?
Nej, det måste man inte. Om den avlidna saknar anhöriga eller om det finns andra goda skäl, kan man välja att den avlidna tas direkt till kremering och att askan sedan gravsätts utan ceremoni. De flesta vill dock gärna ha ett fint sista avsked av den avlidna. 

 

Vad ingår i en begravningsgudstjänst?
 En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning har vissa obligatoriska moment men också en stor frihet för att göra begravnignen personlig. När prästen träffar de anhöriga, samtalar man om de önskemål som finns, till exempel val av psalmer, dikter och övrig musik. Den tjänstgörande musikern ger gärna tips på musik som han eller hon kan framföra på orgel eller piano. Det är också vanligt att musikern ackompanjerar sångare eller instrumentalister som anlitas att medverka.

I gudstjänsten ingår alltid:

 • Klockringning
 • Musik/sång
 • Psalm
 • Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
 • Bön
 • Överlåtelsen då prästen öser jord på kistan
 • Bibelord
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Avslutningsmusik
 • Klockringning

 

Vad ingår i begravningsavgiften?
Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Den ska bland annat täcka kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning. Läs gärna mer här om vad som omfattas av begravningsavgiften.

 

Kostnader förknippade med begravning
Kostnaderna för en begravning kan variera beroende på de val som görs. Kostnader som inte täcks av begravningsavgiften tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen.

Vad ingår inte i begravningsavgiften?
Kostnader för kista och svepning, transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till lokal för förvaring, dödsannonsering, kista och kistdekoration (bårtäcke kan lånas utan kostnad), begravningsceremoni (avliden som tillhört Svenska kyrkan har dock rätt till kostnadsfri begravningsgudstjänst), minnesstund, urna, tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast anordning och skötsel av gravplats ingår inte. 

 

Kan du få en kyrklig begravning om du inte varit med i Svenska kyrkan? 
Utgångspunkten är att den som valt att lämna eller aldrig tillhört Svenska kyrkan, heller inte önskade att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vid mycket speciella omständigheter, kan  Svenska kyrkan mot en kostnad medge undantag och erbjuda en begravningsgudstjänst. Ett sådant beslut fattas av kyrkoherden.

 

Min mamma bodde i Gävle. Får hon begravas i Västerås?
Ja, den avlidna kan i mån av plats få sin sista vila var som helst i Sverige. Innan gravsättning har skett, är det fullt möjligt att flytta kista eller aska till annan ort. Efter gravsättningen är det i praktiken omöjligt, då lagen om gravfrid är mycket stark. Frågan om var den avlidna skall gravsättas, blir allt vanligare och kan ibland leda till oenighet hos de efterlevande. Har man svårt att komma överens, är det bäst att man håller en avskedsceremoni på den ort personen var skriven. Efter kremeringen kan man sedan i lugn och ro (under 12 månader) diskutera var gravsättningen skall ske.

 

Vad händer om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här?
När en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider i Sverige har, enligt begravningslagen, inte Kyrkogårdsförvaltningen ansvar för att gravsätta den avlidna. Men av medmänskliga skäl görs detta ändå. Om den avlidna inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.  

Om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider i Sverige ska kostnaderna för gravsättning betalas av dödsboet eller av anhöriga. Om den avlidna inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.

 

Vad händer vid dödsfall utomlands?
Det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet där personen avlidit.

På ambassaden får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige. Skatteverket ordnar sedan med intyg för gravsättning.

Utrikesdepartementet hjälper till med identifieringen och informerar de anhöriga om vad som har hänt. De lämnar sedan instruktioner till utlandsmyndigheten för hur de ska ordna med hemtransport av kroppen samt intyg om dödsorsaken.

Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan är det naturligt att kontakta en utlandsförsamling om sådan finns på orten eller i landet där dödsfallet inträffade. Präst och övrig personal kan oftast ge både praktiskt och mentalt stöd till anhöriga i kris. Svenska kyrkan finns på 42 platser i 24 länder runtom i världen.

Kostnaden för att transportera hem en kista med den avlidna kan vara mycket hög och bekostas av dödsboet. Kremering på plats, innan hemtransport, är därför ett vanligt alternativ.

En begravningsceremoni vid hemkomst är en möjlighet för anhöriga och vänner att samlas för att hedra, minnas och ta farväl av den avlidna.

 

Vem bestämmer hur jag ska gravsättas?
Det är du själv som bestämmer om du vill bli begravd i kista eller kremeras. Dina önskemål är så viktiga att de har en egen paragraf i begravningslagen (5 kap.1 §).

 

Vad är gravsättning?
Med gravsättning menar man nedgrävning av kista eller aska/urna inom en bestämd gravplats eller nedgrävning/utströende av aska i minneslund.

 

Får jag sätta en namnplatta i minneslunden?
Nej, minneslunden är en anonym gravplats. Men i alla askgravlundar går det bra att sätta upp en namnplatta.

 

Får jag vara med vid gravsättning i minneslund?
Nej, minneslunden är en anonym gravplats.

 

Måste jag ha skötsel av graven?
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick.Du kan välja mellan att sköta graven själv. Vill du ha stöd och hjälp, kan du anlita  kyrkogårdsförvaltningen.

 

Vad händer om de anhöriga inte är överens?
Det är inte helt ovanligt att anhöriga inte är överens om hur och var begravningen eller gravsättningen ska ske. Detta kan vara svåra frågor som delar en familj. Medan tvisten pågår får den döda inte gravsättas.

Hjälp att medla i tvisten erbjuds parterna på begäran. Det gör i så fall via  huvudmannen för begravningsväsendet  där den avlidna senast var folkbokförd. Om man ändå inte kan enas får länsstyrelsen prövar ärendet.

Kan jag få stöd i sorgen

Svenska kyrkans präster och diakoner, som har tystnadsplikt, erbjuder olika form av samtalsstöd för sörjande. Bland annat finns sorgegrupper och leva-vidare-grupper.

Du hittar även bra tips på stöd via Första hjälpen vid sorg.

Hittar du inte svar på din fråga? Ställ då gärna frågan till oss: vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se