Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frågor & Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren och har möjligheten att ställa dina egna frågor.

Hittar ni inte svaret ni söker här eller på resten av hemsidan så är ni varmt välkomna att här ställa en fråga. Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Vi hinner inte bestämma oss om allt? Är det bråttom?
Det är viktigt att veta att många av de beslut man tror att man behöver fatta snabbt, i själva verket inte alls är brådskande. Det gäller till exempel val av gravsten och var den avlidna skall gravsättas. Vid kistbegravning kan man dock inte vänta för länge med planeringen. Enligt begravningslagen får tiden mellan dödsfallet och gravsättningen inte överstiga 30 dagar.

 

Hur kan jag få hjälp med det praktiska kring en begravning?
De flesta anlitar en begravningsbyrå för hjälp med det praktiska runt en begravning. Innan man kontaktar begravningsbyrån är det bra om man tar reda på så mycket fakta som möjligt. Vilka önskemål hade den avlidna? Vad är viktigt för de efterlevande? Ta gärna reda på vilka tjänster som ingår i begravningsavgiften och vilka tilläggsval man har att ta ställning till. Här på hemsidan finns många tips och råd som underlättar planeringen av en begravning.

 

Pappa var medlem i Svenska kyrkan - vad innebär det?
Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan har man rätt till en begravningsgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och kapell. Gudstjänsten leds av en präst där även en kyrkomusiker och en vaktmästare tjänstgör. I samband med begravningsgudstjänsten finns det ibland möjlighet att låna en lokal för minnesstund i anslutande lokal. Svenska kyrkans präster och diakoner, som har tystnadsplikt erbjuder också olika form av samtalsstöd för sörjande.

 

Måste man ha en ceremoni?
Nej, det måste man inte. Om den avlidna saknar anhöriga eller om det finns andra goda skäl, kan man välja att den avlidna tas direkt till kremering och att askan sedan gravsätts utan ceremoni. Men detta är relativt ovanligt. De flesta vill ha och behöver ett fint sista avsked av den avlidna. En stund när vi samlas för att ta farväl före gravsättningen.

 

Vad är en begravningsgudstjänst?
En begravningsgudstjänst erbjuds den som vid sin död var medlem i Svenska kyrkan. En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning har vissa obligatoriska moment men runt dessa finns det stor frihet att göra stunden i kyrkan eller kapellet personlig. När prästen träffar de anhöriga, samtalar man om de önskemål som finns kring begravningsgudstjänsten, till exempel val av psalmer, dikter och övrig musik som man vill ha med. Den tjänstgörande musikern ger gärna tips på musik som han eller hon kan framföra på orgel eller piano. Det är också vanligt att musikern ackompanjerar sångare eller instrumentalister som anlitas att medverka.

 

Vilka moment ingår i en kyrklig begravningsgudstjänst?

En begravningsgudstjänst innehåller följande delar:

 • Klockringning
 • Musik/sång
 • Psalm
 • Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
 • Bön
 • Överlåtelsen då prästen öser jord på kistan
 • Bibelord
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Avslutningsmusik
 • Klockringning

 

Vad ingår i begravningsavgiften?
Begravningsavgiften tas ut via skattsedeln av alla invånare. Begravningsavgiften finansierar anläggande och skötsel av begravningsplatser, byggnader, administration och den personal som arbetar inom begravningsverksamheten. Den finansierar också en rad tjänster i samband med en begravning, till exempel en gravrätt i 25 år, förvaring av den avlidna i väntan på begravningsgudstjänst eller annan ceremoni, kremering och gravsättning. Vissa transporter och en ceremonilokal utan religiösa symboler bekostas också av begravningsavgiften.

 

Varför är det så dyrt med en begravning?
Rent teoretiskt behöver en begravning inte kosta något utöver den kista, som kroppen kommer att kremeras i, om askan sedan gravsätts i en minneslund. Men om man vill ha en begravningsgudstjänst eller annan begravningsceremoni så kan kostnader uppstå för exempelvis annonser, kista, blomdekorationer, minnesmärke (gravsten), förtäring vid minnestund och dödsbouppteckning. Dessa kan variera beroende på vilka val man gör och vilken begravningsbyrå man väljer.

 

Vem betalar för en begravning?
Kostnader som inte täcks av begravningsavgiften tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen.

 

Vad ingår INTE i begravningsavgiften?
Kostnader för kista och svepning, transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till lokal för förvaring, dödsannonsering, kista och kistdekoration (bårtäcke kan lånas utan kostnad), begravningsceremoni (avliden som tillhört Svenska kyrkan har dock rätt till kostnadsfri begravningsgudstjänst), minnesstund, urna, tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast anordning och skötsel av gravplats ingår INTE i din begravningsavgift.

 

Pappa var inte med i Svenska kyrkan, men vi vill att han skall få en ”kyrkbegravning”.
Utgångspunkten är att den som valt att lämna eller aldrig tillhört Svenska kyrkan, heller inte önskade att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vid mycket speciella omständigheter, kan  Svenska kyrkan mot en kostnad medge undantag och erbjuda en begravningsgudstjänst. Ett sådant beslut fattas av kyrkoherden.

 

Min mamma bodde i Gävle. Får hon begravas i Västerås?
Ja, den avlidna kan i mån av plats få sin sista vila var som helst i Sverige. Innan gravsättning har skett, är det fullt möjligt att flytta kista eller aska till annan ort. Efter gravsättningen är det i praktiken omöjligt, då lagen om gravfrid är mycket stark. Frågan om var den avlidna skall gravsättas, blir allt vanligare och kan ibland leda till oenighet hos de efterlevande. Har man svårt att komma överens, är det bäst att man håller en avskedsceremoni på den ort personen var skriven. Efter kremeringen kan man sedan i lugn och ro (under 12 månader) diskutera var gravsättningen skall ske.

 

Vad händer om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här?
När en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider i Sverige har enligt begravningslagen inte Kyrkogårdsförvaltningen ansvar för att gravsätta den avlidna. Men av medmänskliga skäl görs detta ändå. Om den avlidna inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.  

Om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider i Sverige ska kostnaderna för gravsättning betalas av dödsboet eller av anhöriga. Om den avlidna inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.

 

Vad händer vid dödsfall utomlands?
Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands.

Det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.

På ambassaden får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige. Skatteverket ordnar sedan med intyg för gravsättning.

Utrikesdepartementet hjälper till med identifieringen och informerar de anhöriga om vad som har hänt. De lämnar sedan instruktioner till utlandsmyndigheten för hur de ska ordna med hemtransport av kroppen samt intyg om dödsorsaken.

Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan är det naturligt att kontakta en utlandsförsamling om sådan finns på orten eller i landet där dödsfallet inträffade. Präst och övrig personal kan oftast ge både praktiskt och mentalt stöd till anhöriga i kris. Svenska kyrkan finns på 42 platser i 24 länder världen över.

Kostnaden för att transportera hem en kista med den avlidna kan vara mycket dyr och bekostas av dödsboet. Kremering på plats, innan hemtransport, är därför ett vanligt alternativ.

En begravningsceremoni vid hemkomst är en möjlighet för anhöriga och vänner att samlas för att hedra, minnas och ta farväl av den avlidna.

 

Vem bestämmer hur jag ska gravsättas?
Det är du själv som bestämmer om du vill bli begravd i kista eller kremeras. Dina önskemål är så viktiga att de har en egen paragraf i begravningslagen (5 kap.1 §).

 

Vad är gravsättning?
Med gravsättning menar man nedgrävning av kista eller aska/urna inom en bestämd gravplats eller nedgrävning/utströende av aska i minneslund.

 

Får jag sätta en namnplatta i minneslunden?
Nej, minneslunden är en anonym gravplats. Men i askgravlunden på Björlingska kyrkogården går det bra att sätta en namnplatta.

 

Får jag vara med vid gravsättning i minneslund?
Nej, minneslunden är en anonym gravplats.

 

Måste jag ha skötsel av graven?
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Men man kan mycket väl sköta graven själv. Vill man inte det, går det att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Vad händer om de anhöriga inte är överens?
Det är inte helt ovanligt att anhöriga inte är överens om hur och var begravningen eller gravsättningen ska ske. Detta kan vara svåra frågor som delar en familj. Medan tvisten pågår får den döda inte gravsättas.

Hjälp att medla i tvisten erbjuds parterna på begäran. Det gör i så fall huvudmannen där den avlidna senast var folkbokförd. Om man ändå inte kan enas får länsstyrelsen prövar ärendet.

 

Hittar du inte din fråga? Ställ då gärna frågan här.