Leva vidare-grupper

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas allt för tung. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.

Svenska kyrkan vill finnas där för dig – i sorgen och i hoppet. Därför finns samtalsgrupper där du som mist en närstående får hjälp att samtala om
din sorg tillsammans med andra.
Alla som önskar stöd i sitt sorgearbete är välkomna att delta, oavsett livsåskådning.
Samtalsgrupperna är kostnadsfria.

Hur går det till?
Du som mist en livskamrat eller en närstående är välkommen att delta i en samtalsgrupp. I gruppen får du möjlighet att dela erfarenheter av sorg och saknad. För många är detta ett starkt stöd i den nya livssituationen och en möjlighet att hitta kraft att leva vidare.
Ofta är det bra för sorgeprocessen om det gått några månader sedan dödsfallet, men känner du att du ännu inte är redo går det bra att vänta till ett senare tillfälle.

Grupper startar vid ett flertal tillfällen under året. De har vanligtvis 5-8 deltagare som träffas flera gånger.
Det finns också möjlighet till enskilda samtal.

Tystnadsplikt
Grupperna leds av präst och diakon som har tystnadsplikt och lång erfarenhet av att möta människor i svåra livsskeden. Alla som deltar i en samtalsgrupp förbinder sig att inte föra vidare det som sägs vid samtalen.

Vill du veta mer eller anmäla dig till en samtalsgrupp?
Du hittar aktuella samtalsgrupper och kontaktuppgifter på här på sidan.
Du kan också ringa 021-81 46 00, vardagar kl 8-16 för information om grupper eller om du önskar få kontakt med någon att samtala med.

Barn och Unga i sorg

Särskilda samtalsgrupper finns för barn och unga som förlorat en närstående genom dödsfall.
Grupperna är små och startar när det finns tillräckligt många intresserade.
Det är cirka 8-9 träffar på  ungefär en och en halvtimme per träff.
Kontakt och anmälan: vasteras.levavidare@svenskakyrkan.se

LEVA-VIDAREGRUPP för anhöriga till någon som tagit sitt liv.

Att förlora någon närstående är svårt, men att dela sorgen med andra som varit med om något liknande kan göra sorgen lättare att bära.
Anmälan: vasteras.levavidare@svenskakyrkan.se 

Leva vidare-grupp till unga vuxna 20-35 år

I höst kommer att erbjudas Leva vidare-grupp för unga vuxna 20-35 år. Gruppen vänder sig unga vuxna i åldern 20-35 år. Aktuella grupper hittar du här på sidan.
Anmäl ditt intresse: vasteras.levavidare@svenskakyrkan.se

SURURYHMÄ SUOMEKSI /PÅ FINSKA
Västeråsin pastoraatissa järjestetään sururyhmä läheisensä menettäneille myös suomeksi, kun osallistujia on riittävän monta. Lue lisää!

Andra samtalsgrupper

Eftersom det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation erbjuds även andra former av samtalsgrupper:
- För dig som förlorat din livskamrat mitt i livet.
- För föräldrar som förlorat barn.
- Samtalsgrupper för barn och ungdomar.
Dessa grupper startar när det finns tillräckligt många intresserade.
Anmäl ditt intresse: vasteras.levavidare@svenskakyrkan.se