Foto: Magnus Aronsson /IKON

Du är inte ensam - någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Här hittar du flera kontaktvägar till medmänniskor att prata med. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till kyrkan för att prata med någon. Du behöver inte vara medlem eller troende.

Svenska kyrkan Västerås

Du som vill samtala med en präst eller diakon kan dagtid vardagar mellan kl 8-17 ringa 021-81 46 00 och lämna ditt telefonnummer för att sedan bli uppringd av en präst eller diakon. Diakoner och präster har tystnadsplikt. Du kan vara helt anonym om du vill och det finns inga regler för vad ett samtal kan handla om. Här kan du kontakta oss för att boka ett samtal.

Kyrkans SOS

0771-800 650, öppet vardagar kl 13-21 och helger kl 16-21. Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan. Jourtelefonen och SOS-brevlådan bemannas av volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften.
www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

Västerås stads Äldrelinje

021-39 29 29, öppet vardagar kl 7.30-17. För äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av corona-pandemin. De som svarar är seniorguider, som har god kännedom om Västerås stads äldreomsorg.

Minds stödlinje Äldrelinjen

020-22 22 33, öppet vardagar kl 8-19 och helger kl 10-16. Äldrelinjen riktar sig till dig som är 65 år eller äldre. Stödlinjen bemannas av utbildade volontärer.
www.mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen

Samtal IRL

Varje onsdag kl 17-18 finns det möjlighet till samtal med en präst i Västerås domkyrka. Ingen tidsbokning.

Jourhavande präst 112

Varje natt kl 21-6 kan du få prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

Palveleva puhelin/Svenska kyrkans finska telefonjour

Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa, 020-26 25 00, soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen. Palveleva puhelin päivystää joka ilta kello 21-24. Lue lisää: Palveleva puhelin.

Sjukhuskyrkan

På Västmanlands Sjukhus i Västerås finns Sjukhuskyrkan. Den är öppen för patienter, anhöriga och personal som ett stöd i att möta de andliga och existentiella frågor som sjukhusmiljön och vårdsituationen väcker. Här kan du läsa mer om sjukhuskyrkan.