Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk verksamhet. Vi stöttar patienter, anhöriga och personal i andliga och existentiella frågor. Du hittar oss på Västmanlands sjukhus och Zetelius korttidsboende.


Sjukhuskyrkan erbjuder:

  • Stöd, enskilda samtal och själavård

  • Regelbundna andakter och mässa i meditationsrum

  • Enskild andakt/nattvard

  • Kyrkliga handlingar med koppling till sjukhuskyrkan (t ex dop, vigsel, etc)

  • Kontakt med hemförsamlingen, andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner

  • Medverkan i personalgrupper och utbildningssammanhang

  • Medverkan i krisstöd

Vi har absolut tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Sjukhuskyrkan på Västerås sjukhus

Vi finns intill cafeterian vid Västerås sjukhus huvudingång 1. Där hittar du även vårt meditationsrum, en plats för stillhet och bön.
Telefon: 021-17 38 37, måndag-fredag kl 10-12

Sjukhuskyrkan på Zetelius korttidsboende

Bäckbyvägen 1 
Telefon: 021-39 88 63

VI SOM ARBETAR I SJUKHUSKYRKAN

Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

Svenska kyrkan Västerås

Sjukhuskyrkan, Diakon

Karin Larses

Karin Larses

Svenska kyrkan Västerås

Sjukhuskyrkan, Präst

Ingemar Moritz

Ingemar Moritz

Svenska kyrkan Västerås

Sjukhuskyrkan, Präst

Cecilia Nyström

Cecilia Nyström

Svenska kyrkan Västerås

Sjukhuskyrkan, Diakon