Sjukhusk
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk verksamhet. Vi stöttar patienter, anhöriga och personal i andliga och existentiella frågor. Du hittar oss på Västmanlands sjukhus.

Sjukhuskyrkan erbjuder:

  • Stöd, enskilda samtal och själavård

  • Regelbundna andakter och mässa i meditationsrum

  • Enskild andakt/nattvard

  • Kyrkliga handlingar med koppling till sjukhuskyrkan (t ex dop, vigsel, etc)

  • Kontakt med hemförsamlingen, andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner

  • Medverkan i personalgrupper och utbildningssammanhang

  • Medverkan i krisstöd

Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Sjukhuskyrkan på Västerås sjukhus

Vi finns intill cafeterian vid Västmanlands sjukhus Västerås huvudingång 1. Där hittar du även vårt meditationsrum, en plats för stillhet och bön.

Sjukhuskyrkan nås främst på telefon via sjukhusets växel 021-17 30 00 eller så kan personal på avdelningarna kan hjälpa till med kontakt. Beredskap upprätthålls under kvällar och helger.

VI SOM ARBETAR I SJUKHUSKYRKAN