Meny

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk verksamhet. Vi stöttar patienter, anhöriga och personal i andliga och existentiella frågor. Du hittar oss på Västmanlands sjukhus.

Sjukhuskyrkan erbjuder:

  • Stöd, enskilda samtal och själavård

  • Regelbundna andakter och mässa i meditationsrum

  • Enskild andakt/nattvard

  • Kyrkliga handlingar med koppling till sjukhuskyrkan (t ex dop, vigsel, etc)

  • Kontakt med hemförsamlingen, andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner

  • Medverkan i personalgrupper och utbildningssammanhang

  • Medverkan i krisstöd

Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Sjukhuskyrkan på Västerås sjukhus

Vi finns intill cafeterian vid Västerås sjukhus huvudingång 1. Där hittar du även vårt meditationsrum, en plats för stillhet och bön.
Telefon: 021-17 38 37, måndag-fredag kl 10-12

VI SOM ARBETAR I SJUKHUSKYRKAN

Karin Larses

Karin Larses

Svenska kyrkan Västerås

Präst, Sjukhuskyrkan

Ingemar Moritz

Ingemar Moritz

Svenska kyrkan Västerås

Präst, Sjukhuskyrkan

Jenny Strandh

Jenny Strandh

Svenska kyrkan Västerås

Diakon - Sjukhuskyrkan

Martin Lindholm

Martin Lindholm

Pastor anställd av frikyrkorna, Sjukhuskyrkan

Melek Ûlger

Melek Ûlger

Fader - Syrisk Ortodoxa kyrkan, Sjukhuskyrkan