Barnhand i vatten. Dop.
Foto: Louise Hedberg/Ikon

Dop

Välkommen till dop i någon av församlingens tre kyrkor – Värö kyrka, Bua kyrka eller Stråvalla kyrka.

Boka dop eller samtala om dopet

Fyll i ett formulär eller kontakta expeditionen direkt på 0340-66 00 10 eller via e-post: varo.pastorat@svenskakyrkan.se

Dop – anmäl ditt intresse

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Vill du döpa ditt barn? Är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest för att fira. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. 

Man behöver inte prestera något, tro på ett särskilt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Dopet sker i någon av söndagens gudstjänster

Vi har tre olika kyrkor som alla passar lika bra till dop: Värö kyrka, Bua kyrka och Stråvalla kyrka. Om ni vill finns det även möjlighet att låna lokal till ett dopkaffe efteråt. Det är gratis för församlingsbor. Bor ni på annan ort är det en avgift på 500 kr.

Lokalerna som finns i anslutning till kyrkorna är församlingshemmet i Värö, församlingssalen i Bua och kyrkstugan i Stråvalla.

Vi har även dopklänningar för utlåning. 

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?