Värö församlingshem

I Värö församlingshem sitter de flesta av personalen. Här är också många av våra grupper och andra aktiviteter. 

Under våren 2018 installerades det solceller.

Församlingshemmet rymmer 120 personer. Det är gratis för församlingsbor att hyra lokalen för dopkaffe, annan uthyrning kostar 500:-