Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Värö församlingshem

I Värö församlingshem sitter de flesta av personalen. Här är också många av våra grupper och andra aktiviteter. 

Under våren 2018 installerades det solceller.

Församlingshemmet rymmer 120 personer. Det är gratis för församlingsbor att hyra lokalen för dopkaffe, annan uthyrning kostar 500:-