Bua kyrka

Sveriges första kyrka med solcellspaneler.

Alltsedan invigningen 1972 har Bua kyrka varit en plats för möten mellan Gud och människor. Här firas gudstjänst i stort sett varje söndag och en rik verksamhet för alla åldrar bedrivs.
Välkommen du också att delta i bön och lovsång, i gemenskap och tro.

 

Kyrkan och samlingssalen invigdes 1972 av biskop Bertil Gärtner. Arkitekt för kyrkan och klockstapeln är Henry Åkesson, Malmö. Kyrkklockan är gjuten av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Den bär inskriptionen ”Ring frid över hav och kust, och frid över bygden härinom”. Klockan är en gåva från Södra Skogsägarna.

Den första ombyggnationen skedde redan 1982, då församlingsdelen byggdes ut med bl.a. en samlingssal för konfirmander och ett grupprum. Vid återinvigningen invigdes den femdelade altartavlan som är utförd av ikonmålaren Erland Forsberg. Altartavlan gestaltar centrala händelser i Jesu liv.

Kyrksalen och församlingssalen målades om 1998. I samband med återinvigningen på påskdagen invigdes ljusbäraren i smide som är placerad i koret.

2007 påbörjades ett visionsarbete för Bua kyrka. Önskemål fanns om ett ”kyrktorg”, en mer välkomnande entré. Även golv, fönster och läktare i kyrksalen diskuterades. En om- och tillbyggnation påbörjades 2008 och påskdagen 2009 återinvigdes kyrkan som den ser ut idag.

I visionsarbetet tillkom även ett önskemål om att byta ut värme-systemet från direktverkande el. Efter samråd med miljökonsult Håkan Alnebratt kom vi fram till att försöka få till stånd en solcells-anläggning på kyrkans tak. Detta möjliggjordes av bidrag från Länsstyrelsen med 70% samt av bidrag från Göteborgs stift med 25%, totalkostnad 1,1 miljon kronor. Anläggningen består av 81 solcellsmoduler som täcker en yta på 110m2. Solcellerna är anslutna till elnätet genom en växelriktare (placerad i förrådet), som omvandlar likström till elnätets 230V växelström. Anläggningen är fullständigt automatisk.
Anläggningseffekten är 13,3 kW och årsproduktionen är mellan 12000-13000 kWh. I december 2008 togs anläggningen i bruk.
Bua kyrka är Sveriges första kyrka som producerar egen el och även kan sälja överskottet till elnätet.

 

Kyrkans votivskepp är byggt av Ingemar Carlsson, Träslövsläge, och invigdes 2010. Båten är en miniatyr av en traditionellt byggd fiskebåt. Namnet är VG 597 Mirjam och syftar till psalm 597 När stormen ryter vilt på hav och det judisk-arameiska namnet för Maria, Jesus mor.

Orgeln byggdes 1972-73 av orgelbyggarfirman A. Magnusson i Mölnlycke. En ombyggnation av två stämmor gjordes år 2009 av Tostareds Kyrkorgelfabrik i Tostared. 2019 inköptes en digitalorgel Viscount Sonus 40 från Jerker Antoni konsult AB i Hässelby. 

Dopfatet av hamrat silver har runt kanten en graverad text: ”Jesus sade: låt barnen komma till mig”. Även detta arbete är utfört av Wikor Nygren och skänkt av Varbergs Sparbank.

I sakristian står det stora korset av hamrat silver, som fram till 1982 stod på altaret. Sockeln är av sjödränkt ek. Korset, de båda större silverljusstakarna och nattvardskärlen är utförda 1973 av guldsmed Wiktor Nygren i Örby.


 Det finns ingen kyrkogård runt kyrkan.

 

Bua kyrka - Om kyrkan:

Uppförd: 1971-1972

Sittplatser: 200
Instrument: Magnusson orgel, digitalorgel och piano.
Ljud: Ljudanläggning med cd, hörslinga och trådlös mygga.