Bild på mobilskärm med Kyrkguiden
Foto: Titti Fabritius

GDPR för vår app Kyrkguiden

Svenska kyrkans egna app Kyrkguiden laddas ner från AppStore eller Google Play.

Policy för integritetsskydd
Appen Kyrkguiden är byggd med hjälp av tredjepartsverktyget Firebase som tillhandahålls av Google. Vi har som mål att dela så lite data som möjligt om våra användare till tredjepartsleverantörer men viss information kan komma att delas för att säkerställa att appen fungerar som den ska.

Om du använder appen utan att skapa ett användarkonto är den främsta identifieraren av din enhet "Firebase installation ID" som är ett generiskt ID som sätts vid varje installation av appen för att kunna tillhandahålla nödvändig funktionalitet.

Du kan också välja att skapa ett användarkonto för att komma åt dina favoriter från flera enheter. Då får du ange din e-postadress eller Apple-ID. I dessa fall sparas dessa uppgifter och din IP-adress i apputvecklingsverktyget Firebase som tillhandahålls av Google. För att kunna förbättra appen samlas också statistik om hur appen används i Google analytics.

Kyrkguiden använder också andra tjänster från tredje part som kan samla in information som används för att identifiera dig.

Här hittar du länkar till sekretesspolicyer hos tredjepartsleverantörer som används av appen Kyrkguiden:

Firebase
Crashlytics 
OneSignal

Så här lever appen upp till tillgänglighetslagstiftningen

Appen Kyrkguiden ägs och förvaltas av Trossamfundet Svenska kyrkan

Appen är utformad för att kunna användas av så många som möjligt. Texterna ska vara tydliga och lätta att förstå. Kontraster och klickytor ska vara tillräckligt stora och appen ska gå att använda i både stående och liggande läge. Vissa delar är under utveckling. 

Du bör kunna förstora innehållet utan problem, navigera med hjälp av ditt tangentbord och navigera med hjälp av skärmläsare. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
Svenska kyrkan är ett trossamfund, men det finns enheter som till viss del bedriver offentligt finansierad verksamhet. Därför följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Om Svenska kyrkan. 

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på digg.se. 

Rapportera till oss 

Om du upptäcker problem med appen, berätta det för oss. 
Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. 
E-post: redaktionen@svenskakyrkan.se 

Anmälan 

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta dem. 
Anmäl problem med tillgänglighet på digg.se.