VVV - Vuxet Växande

Vuxet Växande i Vällingby

Välkommen till en ny termin i Vuxet Växande och Vällingby församling!

Vi möts i undervisning, samtal, bön, stillhet, vägledning och kreativitet. Vi delar erfarenheter i längtan att fördjupas och lära mer om oss själva och om tro och teologi. Vi träffas i kyrkan och dess lokaler, framför brasan i vardagsrummet, ute i naturen och till retreater.

Vi planerar att höstterminens aktiviteter går att genomföra. Trots lovande vaccinationer får vi fortfarande ha förbehåll att behöva ändra planering på grund av Covid-19.

Höstens program

VVV-uppTakt med föreläsning

7 september kl. 19-21. Dominikansyster Katrin Åmell föreläser om kontemplativ livsstil och meditation utifrån höstens tema ”närvaro”. Katrin har lång erfarenhet av att leva i bön och meditera enligt zazen, som hon också studerat i Japan. Hon har mångårig erfarenhet som retreat- och meditationsledare.

Efter föreläsningen finns möjlighet till att anmäla sig till höstens aktiviteter. Fri entré, vi bjuder på fika. Välkomna!

Nytt och nygammalt


Ikonmålning kvällskurs

Nytt för hösten är en ikonmålnings-grupp som träffas varannan vecka efter stilla mässa. Under hösten kommer vi att måla klart en ikon. Både erfarna och nya målare är välkomna. Vi målar enligt ryskortodox metod.

Filmdag
Vi har en filmdag igen, lördagen den 20/11 vilket innebär att vi ser en film och samtalar kring den!

Tisdagar i S:t Tomas

Mässa, meditation och fördjupning.

Stilla mässa kl 18.30

Första mässan 31/8 Välkommen att fira stilla mässa i din vardag, alla är välkomna. Inleds kl.18.15 med orgelmusik och ljuständning. Stilla mässa inleder även våra kvällar inom Vuxet Växande med meditation och samtalsgrupper. 

Meditation

Efter stilla mässa följer meditation enligt zazen. Meditation är en övning i uppmärksamhet, att följa sin andning, släppa tankar och fokusera sinnet. Ingen föranmälan krävs. Anmäl dig gärna för att få del av information. Välkommen att delta! Tisdagar kl. 19-20 med start den 14/9.

Veta

För dig som vill utforska bibeln. I denna samtalsgrupp öppnar vi oss för berättelserna och hur de kan tala till oss där vi befinner oss i våra liv.

Vi använder flera sinnen och både känsla och tanke finns med. Vi inleder med en teologisk bakgrund för att lättare förstå texterna i sitt historiska och teologiska sammanhang. Vi litar även på vår egen förmåga att ta emot budskapet och tolka texterna in i våra liv och vår tid.

Vi använder oss av en metod som heter ”Lectio Divina”.Vi läser texterna flera gånger och ställer flera olika frågor hur texten talar till oss. Detta gör att vi kommer djupare under ytan från det första mötet med texten. Det behövs inga särskilda teologiska kunskaper för att delta, men det hindrar inte heller om man har teologisk kunskap med sig i bagaget.

Vi träffas kl.19 till 20.30 varannan tisdag. Ledare: Jesper Österberg, präst, Fredrik Gyllenhög, diakon.

Höstens träffar: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 9/11, 23/11. Sista anmälningsdag 10/9.

Andlig vägledning

Genom andlig vägledning får vi hjälp att bli lyhörda och medvetna om hur Gud är närvarande i våra liv. Vi följer till stor del traditionen från Ignatiansk vägledning som inspirerats av Ignatius av Loyola som grundade Jesuitorden. Ignatius utvecklade de andliga övningarna genom sina livserfarenheter och de utmaningar han mötte i livet då han sökte gemenskap med Gud, skapelsen, sina medmänniskor och djupare i sig själv.

I denna samtalsgrupp delar vi tillsammans livets utmaningar men vi får framför allt vägledning och stöd att finna en andlighet och ett böneliv i vardagen. Vi utgår från Ignatius men även andra förebilder och metoder i kyrkan som är till stöd för andlig fördjupning. Du som följer denna samtalsgrupp får också en bok som heter ”andlig vägledning i Ignatiansk anda”. Vi följer boken som är på 100 sidor så denna samtalsgrupp kan betraktas som en blandning av kurs och samtalsgrupp.

Ledare/följeslagare: Jesper Österberg, präst och Fredrik Gyllenhög, diakon. Vi träffas mellan klockan 19 och 20.30 varannan tisdag. Hösterns träffar: 21/9, 5/10, 19/10 (uppehåll för höstlov) 16/11 och 30/11. Sista anmälningsdag: 16/9.

Livssamtal

Välkommen till en samtalsgrupp utifrån grundläggande livsteman. I samtalet delar vi erfarenheter, får syn på oss själva och speglar våra egna erfarenheter i andras liv. Samtalet sker inom själavårdens ramar. Varje träff utgår från en rubrik och tema för samtalet.

Höstens tema ”närvaro” har vi med oss som en extra nyckel. Vi träffas mellan klockan 19 och 20.30 varannan tisdag. Max antal denna höst: 8 personer.

Ledare: Anders Kahnlund, diakon och Marie Schyborger, socionom och familjeterapeut. Höstens träffar: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11,16/11 och 30/11. Sista anmälningsdag: 16/9.

Ikonmålning kvällskurs

Nytt för hösten är ikonmålning varannan tisdag. För dig som är intresserad av andlig fördjupning i kombination med att du gärna utrycker dig i bild så erbjuder vi nu kvällskurs i ikonmåleri. Att måla ikoner är ett fascinerande möte med en symbolisk bildvärld och med en ursprunglig måleriteknik. Vi målar i en skola som följer en ryskortodox metod av måleri. Under hösten kommer vi att måla klart en ikon.

Vi träffas kl.19 till 20.45 varannan tisdag.

Kostnad: 400 kr. Material, färger och platta ingår. Max antal: 6 personer. Ledare: Magdalena Ljunggren, präst och ikonmålare.

Höstens träffar: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 9/11 och 23/11. Sista anmälningsdag 10/9.

Vandra Lördag 18/9

Vandra innebär att vi går en pilgrimsvandring. Vandringens exakta sträckning och mer detaljerad information kommer till dem som anmäler sig.Till hösten räknar vi med att gå mer i natur dit vi tar oss med kommunala färdmedel. Vandringens längd är ca. 8-10 km.Vi ses utanför S:t Tomas kyrka kl. 10 och beräknas vara tillbaka senast kl. 17.

Ledare: Peter Frykstedt, stigfinnare, Jesper Österberg, präst, Arvid Elenäs, präst och Anders Kahnlund, diakon. Sista anmälningsdag samma dag men anmäl dig tidigare för att få del av information.

Skrivarverkstad web-baserad 7/10 till 9/12

Vill du utveckla ditt skrivande så har du möjlighet att delta i vår skrivarverkstad på distans.

Vi får hjälp att komma loss i skrivandet. Genom olika övningar stimuleras skrivglädjen och vi får hjälp att komma igång och utveckla vårt eget skrivande. Under terminen kommer vi även ha en eller två träffar då vi träffas och får dela texter. Ledare: Marie Schyborger, socionom och familjeterapeut.

OBS! Sista anmälningsdag: 5 oktober.

Stilla fredag 8/10 kl. 15-18

Stilla fredag är en eftermiddag där vi koncentrerar oss på djupmeditation, stillhet och tystnad. Detta är ett bra sätt att avsluta veckan och förbereda dig för helgen.

Vi inleder med förstärkt fika kl. 15 i vardagsrummet. Max antal denna höst: 15 personer. Kostnad: 70 kr.

OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat.

Ledare. Anita Elweskiöld, präst, Fredrik Gyllenhög, diakon, Anders Kahnlund, diakon.  Sista anmälningsdag: 23/9.

Vila-lördag 9/10 kl. 9.30 -17

Vila-lördag är en endagarsretreat. Vi får koppla bort kommunikation och informationsintryck för att göra plats för annat. Vi unnar oss att vara som den vi är, skapade och älskade av Gud. Vi får vara denna dag i stillhet, bön, enkelhet och en tyst gemenskap. Det serveras måltider regelbundet, en lätt frukost följt av lunch och fika. Max antal denna höst: 15 personer. Kostnad: 150 kr. Sista anmälningsdag: 23/9.

OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat.

Ledare. Fredrik Gyllenhög, diakon, Jesper Österberg, präst och Anders Kahnlund, diakon.

Vara-lördag filmdag lördag 20/11 kl. 9.30-16

Vi ser en film som vi väljer utifrån temat ”Närvaro”. Vi ser filmen med paus för lunch. Efter filmen samtalar vi om filmen. Samtalet handlar inte om att recensera och bedöma.

Vi delar hur filmen talade till oss, hur vi levde oss in i filmen, vem/vilka vi identifierade oss med, vad vi tar med oss. Vi börjar i caféet i församlingshuset som är den tillhörande byggnaden bakom kyrkan. Filmen visas i juniorlokalen på bottenvåningen.

Kostnad: 150 kr och då ingår enkel frukost, lunch, eftermiddagsfika och film. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Maxantal: 12 deltagare. Ledare: Jesper Österberg präst och Fredrik Gyllenhög, diakon. Sista anmälningsdag: 4/11.

Vara-söndag 21/11 kl. 12.15-15.

En eftermiddag om kontemplativ livsstil med Ulla Axelsson.

Många av oss undrar hur vi kan leva med en bönerutin och praktisera vår tro i vardagen. Vi bjuder därför in till en eftermiddag där vi kan få vägledning och samtala kring detta viktiga ämne. Vi får möta Ulla Axelsson som är medlem av Karmels Sekulärorden inom den Romersk katolska kyrkan.

En sekulärorden ger möjlighet att leva som kristen i vardagen på ett mer påtagligt sätt. Man avger löften och praktiserar en bönens livsstil i vardagen. Ulla kommer att leda oss i inre bön. Hon kommer berätta om Karmelitorden, samt dela sin livsvandring och erfarenheter att leva kontemplativt i vardagen.

Det kommer även att finnas utrymme för frågor och samtal.

Maxantal: 12 deltagare. Ledare: Jesper Österberg präst och Fredrik Gyllenhög, diakon. Sista anmälningsdag: 4/11. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat.

Ikonmåleri

Ikonmåleri är en kurs där vi lär oss måla efter de ursprungliga metoderna med äggoljetempera på kritgrund. Ikonmåleri är ett fascinerande möte med ikonens symboliska bildvärld och med en ursprunglig måleriteknik. Ikonens utseende och färger är givna enligt förlagor och tradition från de ortodoxa och österländska kyrkorna. Vi målar i S:t Tomas vardagsrum som blir en kreativ och samtidigt fridfull miljö där brasan brinner under dagen. Vårens kurs är en fortsättning för dem som redan målat ikoner men även nya ikonmålare är välkomna i mån av plats. Notera att denna kurs sträcker sig över tre dagar.

Torsdag 4/11 till lördag 6/11 mellan kl. 10-16, samma tider alla dagar.

Max antal deltagare: 8. Kostnad: 800 kr som inkluderar material och förtäring. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Ledare: Magdalena Ljunggren, präst och ikonmålare.

Jesper Österberg, präst. Sista anmälningsdag: 22/10.

Retreat i adventstid på Marielund Ekerö 3-5 december

Välkommen till en retreat under den mörka men samtidigt mysiga tiden i advent. Vi drar oss undan vardagen till en avskild plats där vi kan leva i tystnad under två dagar. Vi kommer att vara på Marielund som är en retreatplats som ligger fint vid vatten i fridfull natur. Marielund är till stor del nyrenoverat och där finns en god vana att ta emot grupper för retreat.

Retreat är som ordet antyder att dra sig tillbaka, det innebär att vi är i total tystnad och att man kopplar bort sin vardag med allt vad det innebär. Hela vår person får finnas med, kropp, förnuft, själ och ande. Under retreaten varvas andakter, andliga övningar, mässor, avslappningsövningar och meditation. Det finns även möjlighet att uttrycka sig i ord och bild. Material för detta kommer att finnas på plats.

Vi bor i egna rum och mat serveras regelbundet. Mer information och hur man tar sig dit kommer till er som anmält er. Retreaten inleds fredag kl. 18 med middag. Retreaten slutar på söndag kl. 14.30. Kostnad: 1200 kr och då ingår måltider, frukost, lunch, middag och fika.

OBS! Vid anmälan, ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat.

Ledare: Magdalena Ljunggren och Jesper Österberg. Anmälan öppnar under upptakten. Sista anmälningsdag: 22/10.

Avslutning 14/12

Ni som deltagit i någon av verksamheterna är välkomna till avslutningen. Vi äter gott och har möjlighet att träffa varandra och dela erfarenheter från höstens Vuxet Växande.

Har du frågor om vuxet växande?

Ring, sms:a eller maila Jesper Österberg som är ansvarig för detta arbete. Telefon: 0765-35 85 39. E-post: jesper.osterberg@svenskakyrkan.se.

anmälan

Vill du anmäla dig till någon av aktiviteterna. Ring då administratör Karin Preston på telefon 08-445 85 08 eller mejla oss på
vallingby.vvv@svenskakyrkan.se