Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

VVV - Vuxet Växande

Vuxet Växande i Vällingby

Vuxet Växande är ett forum för existentiella frågor och andlig vägledning. Vi vill vara en källa där vi kan mötas i angelägna samtal kring livsfrågor. Vi möts utifrån olika livserfarenheter och varierande erfarenheter av tro och andligt sökande. Vuxet Växande skapar utrymme för eftertanke, stillhet och fördjupning. Välkommen att delta!

 


Hemkänsla och 60-års jubileum

Många som kommer till S:t Tomas kyrka upplever en hemkänsla. Många känner sig hemma i den lokala kyrkan, att våra gudstjänster och det vi gör skapar goda relationer. Den fantastiska arkitekturen har stor betydelse för detta. Vår kyrka är ett mästerverk ritad av en av Sveriges mest inflytelserika arkitekter, Peter Celsing. I år firar vi 60 år som kyrka, därför passar hemkänsla bra som tema under våren. Men hemkänsla är mer än att känna sig hemma på en plats, kan vi bära hemkänsla inom oss? Hur kan vi söka hemkänsla? Hur kan vi glädjas och fördjupa en hemkänsla? Dessa frågor kommer vi att beröra mer under denna termin.

Vårens program

Tisdagar i S:t Tomas

Mässa meditation och fördjupning

Stilla mässa i taizéanda kl 18.30

Våra tisdagskvällar inleds med mässa. Klockan 18.15 övar vi sångerna för er som vill. Taizé-sånger är enkla sånger, ofta med texter från psaltaren. De går att sjunga som melodistämma på svenska men de går även att sjunga i stämmor och på flera språk. Med stämsång kommer sångerna till sin rätt och skapar en särskild stämning.

Meditation

Efter stilla mässa har vi meditation enligt zazen. Meditation är en övning i att vara närvarande, följa sin andning, släppa tankar och fokusera sinnet. Välkommen att delta! Öppen grupp, ingen föranmälan. Kom några minuter innan om du deltar för första gången. Tisdagar klockan 19-20 med start den 4 februari.
Ledare: Katarina von Otter.

Introduktion till meditation

För er som inte mediterat tidigare eller vill få en ytterligare uppdatering om meditationens grunder. Tisdagarna 14 och 21 januari klockan 19-20.

Veta

Veta är en samtalsgrupp för er som vill fördjupa er i bibeln och dess berättelser. Vi läser bibeln med hjärtat och möter orden med öppet lyssnande sinnelag. Texterna väljs utifrån vårens tema ”hemkänsla”. Vi som leder gruppen bidrar med en inledning för att ge nycklar till ökad förståelse.

Det behövs inga särskilda teologiska kunskaper för att delta.Vi träffas klockan 19 till 20.30 varannan tisdag. Träffarna inleds med fika.
Ledare: Jesper Österberg och Magdalena Ljunggren.
Vårens träffar: 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 31/3 och 14/4.
Anmälan: se nedan. Sista anmälningsdag: 4 februari.

Vägledning

Vägledning är en samtalsgrupp utifrån existentiella och andliga teman. Vi utgår i första hand från olika existentiella livsteman som Hopp, frihet, gemenskap, glädje etc. Denna samtalsgrupp startar varje höst och sträcker sig över två terminer och 10 gånger. Nästa samtalsgrupp påbörjas i början av september 2020. Det går att anmäla sig nu om du vill vara ute i god tid.
Max antal: 8 deltagare.
Ledare: Fredrik Gyllenhög och Jesper Österberg.
Anmälan: nedan.

Vila-lördag 7 mars kl. 9.30 -17

Vila-lördag är en endagarsretreat. Vi unnar oss att vara som de vi är, skapade och älskade av Gud. Vi får vara denna dag i stillhet, bön, enkelhet och en tyst gemenskap. Vi får koppla bort kommunikation och informationsintryck för att göra plats för annat. Vi får uppleva myset framför brasan, att vi är burna av en omsorg om det goda i livet. Det serveras måltider regelbundet, en lätt frukost följt av lunch och fika. För den som vill, finns möjlighet till massage, brukar kosta 350-400 kr och betalas till terapeuten.

Kostnad för retreaten: 150 kr. Kan betalas med inbetalningskort, betalkort på plats eller swish. Ledare: Magdalena Ljunggren, Jesper Österberg och Anders Kahnlund.
Anmälan: se nedan. Sista anmälningsdag 20 februari.

Vila-djupmeditation 8 mars klockan 12.30-17

Sätta mig till tystnad, nå en avspänd hållning, öppna mig för den kärlek som söker mig, stanna där, nå stillhet, inre samling, släppa tankar, ge tid till stillhet och förankring, tystnad i gemenskap.

Vila-söndag är en eftermiddag där vi koncentrerar oss på djupmeditation, stillhet och tystnad. Deltar du denna dag finns även möjlighet att fira högmässa, då kan det bli en sorts retreat och en fin helhet. Vi äter lunch tillsammans klockan 12.30 och under eftermiddagen serveras fika mellan meditationerna.Kostnad: 70 kr.  Kan betalas med inbetalningskort, betalkort på plats eller swish.
Ledare: Katarina von Otter och Fredrik Gyllenhög.
Anmälan: se nedan. Sista anmälningsdag 20 februari.

Vara-helg 25-26 april

Foto och skrivar-workshop lördag och söndag 25-26 april.
Vi kommer använda en metod som stimulerar kreativitet och skaparglädje. Genom att kombinera flera konstarter berikas skapandet. Utöver detta fördjupar vi kreativiteten med hjälp av temat hemkänsla. Vi lär av varandra, vi delar och inspireras av våra olika alster. Vi får del av övningar, vi provar ny mark och får hjälp att hitta ett personligt uttryck.

Vi kommer att arbeta i en foto och en skrivar-grupp. Vi kommer jobba enskilt och även dela det vi skapat. Man väljer antingen foto eller skrivande. På söndagen sammanfattar vi det vi gjort till en utställning. Till skrivande behövs ingen förberedelse eller material. Till foto kan du använda en ”smartphone” eller en digitalkamera. Det bygger på att vi kan skriva ut foton på plats (om du saknar tillgång till detta kan vi hjälpa till med någon lånekamera, skriv detta i anmälan).
Under dagarna serveras frukost, lunch och eftermiddagsfika.
Kostnad för helgen: 150 kr. Kan betalas med inbetalningskort, betalkort på plats eller swish.

Lördag 25 april klockan 9.30-16. Dagen börjar med frukostfika. 
Söndag 26 april klockan 12.30-16.30.
Kom gärna på högmässan innan.

Ledare foto: Jesper Österberg och Fredrik Gyllenhög. Ledare skrivande: Marie Schyborger och Magdalena Ljunggren.

Anmälan: se nedan. Sista anmälningsdag: 2 april.

Ikonmåleri 30/4-2/5

Ikonmåleri är mer än måleri. Det innebär att man möter en symbolisk bildvärld och en ursprunglig måleriteknik. Måleriet är ett metodiskt hantverk och blir även till en bön inför motivet. Vi målar en fysisk bild men vi målar och möter även något inom oss själva. Vi målar utifrån förlagor av Jesus, Maria, helgon, profeter och/eller scener ur bibelns berättelser. Det går att måla en ikon även om man är nybörjare. Vi målar i S:t Tomas vardagsrum som blir en kreativ och samtidigt fridfull miljö där brasan brinner under dagarna.

Vårens kurs är en fortsättning för dem som redan målat ikoner men även nya ikonmålare är välkomna i mån av plats.

Notera att denna kurs sträcker sig över tre dagar.

Kostnad: 800 kr som inkluderar material och förtäring. Kan betalas med inbetalningskort, betalkort på plats eller swish.

Ledare: Magdalena Ljunggren och Jesper Österberg.

Anmälan: se nedan. Sista anmälningsdag: 16 april.

Vandra Lördag 16 maj

Vandringen blir ett möte med Gud i naturen och i vandringens gemenskap. Pilgrimsvandring blir bön och gudstjänst i rörelse. Vi går en pilgrimsvandring på någon av mälaröarna. Vandringens exakta sträckning och mer detaljerad information kommer till de som anmäler sig.
Vandringens längd är ca.10 km.
Ledare: Katarina von Otter och Fredrik Gyllenhög.
Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag 12 maj.

Vårretrat på Betania 22-24 maj.

Välkommen att dra dig undan vardagen på Betania i Stockholms skärgård. Betania är Ersta diakonis sommarhem som ligger fridfullt, avskilt med utsikt över havet.

Under retreaten står den absoluta tystnaden i centrum. Retreaten är en möjlighet att bara vara i en tyst gemenskap och ha möjlighet att möta sig själv och Guds närvaro i våra liv.

I retreatens stillhet firar vi andakter, mässor och vi har en hel del meditation som hjälper oss att behålla närvaron och stillheten. Retreaten innebär två övernattningar, vi installerar oss på fredag kväll från klockan 20.00. Vi börjar dagarna med en morgonmeditation och sedan följer frukost, mässa, andakter och meditationer. Vi äter måltider tillsammans och det finns tid att disponera som man vill. Du kan läsa, bara koppla av, promenera, måla, skriva m.m. 

Tyvärr är terrängen kuperad och miljön lämpar sig inte för funktionshindrade. Vi bor i egna rum och boendet har vandrarhemsstandard.

För er som inte har bil kan man åka buss direkt från Slussen samt även med skärgårdsbåt. Fredag 22 maj klockan 20.00 till söndag 24 maj klockan 14:.00

Kostnad: 1200 kr och då ingår måltider, frukost, lunch, middag och fika.

OBS! Vid anmälan - ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk kost.

Ledare: Magdalena Ljunggren, präst och Jesper Österberg, präst.

Anmälan öppnar i pausen under upptakten. Sista anmälningsdag 27 mars. Mer information skickas ut till er som anmält er.
Max antal deltagare: 10.

Upptakt den 28 januari 19-21

Cia Wadstein
Präst, författare, lärare, och andlig vägledare. Cia har en förankring i Ignatiansk vägledning och leder utbildningar i andlig fördjupning. Utifrån detta kommer hon att tala om vårens tema ”hemkänsla”. I personlig mognad och växande i tro behöver vi känna oss hemma på något sätt. Uppleva platser och gemenskaper som accepterar oss för dem vi är. Vad innebär det att komma hem, att känna sig hemma?

Välkomna den 28 januari kl 19-21 i S:t Tomas vardagsrum. Vi inleder med fika.
Fri entré!

Har du frågor om vuxet växande?

Ring, sms:a eller maila Jesper Österberg som är ansvarig för detta arbete. Telefon: 0765-35 85 39. E-post: jesper.osterberg@svenskakyrkan.se.

anmälan

Vill du anmäla dig till någon av aktiviteterna. Ring då administratör Karin Preston på telefon 08-445 85 08 eller mejla oss på
vallingby.vvv@svenskakyrkan.se