VVV - Vuxet Växande

Vuxet Växande i Vällingby

Vuxet Växande är ett forum för andlig vägledning kreativitet och det som berör frågor om livets både innersta och yttersta mening. 

Vi vill vara en källa där vi kan mötas i angelägna samtal kring tro och livsfrågor. Vi vill också vara en plats där kreativitet får plats och väcks.

Vi möts utifrån olika livserfarenheter och varierande erfarenheter av tro och andligt sökande. Vuxet Växande skapar utrymme för eftertanke, stillhet och andlig näring. Välkommen att delta!

Höstens program

Upptakt med föreläsning 6 september kl. 19
Kom gärna till stilla mässa kl. 18.30. Mona Westerlund Lindberg föreläser på temat ”öken” utifrån sina erfarenheter av att vandra med människor i svåra och utsatta situationer. Mona är sjukhuspräst med många års erfarenhet samt tidigare fältpräst. Mona har erfarenhet att leva i öknen, i Mali som fältpräst. Där representerade öknen att befinna sig i en hotfull situation utanför det vardagliga trygga sammanhanget. Som sjukhuspräst har Mona lång erfarenhet att vandra med människor som befinner i svåra situationer ofta med döden tätt framför sig. Vi ser fram emot att börja terminen med att få perspektiv på vad öken och ökenvandring kan innebära.

Efter föreläsningen finns möjlighet till att anmäla sig till höstens aktiviteter. Fri entré, vi bjuder på fika men ge gärna en gåva till församlingens diakoni.Välkomna!

Stilla mässa kl. 18.30
Välkommen att fira stilla mässa i din vardag, alla är välkomna. Inleds kl. 18.15 med orgelmusik och ljuständning. Stilla mässa inleder även våra kvällar inom vuxet växande med meditation och samtalsgrupper. Första mässan: 30/8.

Meditation 
Efter stilla mässa följer meditation enligt zazen. Meditation är en övning i uppmärksamhet, att följa sin andning, släppa tankar och fokusera sinnet. Meditationen är också en bön där vi öppnar oss för Guds närvaro. Ingen föranmälan krävs men anmäl dig gärna för att få del av information. Välkommen att delta! Tisdagar kl. 19-20 med start den 13 september. Ledare: Britt-Marie Källman.

Veta 
För dig som vill utforska bibeln. I denna samtalsgrupp öppnar vi oss för berättelserna och hur de kan tala till oss där vi befinner oss i våra liv. Vi använder flera sinnen och både känsla och tanke finns med. Vi inleder med en teologisk bakgrund för att lättare förstå texterna i sitt historiska och teologiska sammanhang. Vi litar även på vår egen förmåga att ta emot budskapet och tolka texterna in i våra liv och vår tid.

Vi använder oss av en metod som heter ”Lectio Divina”. Vi läser texterna flera gånger och ställer flera olika frågor hur texten talar till oss. Detta gör att vi kommer djupare under ytan från det första mötet med texten. Det behövs inga särskilda teologiska kunskaper för att delta, men det hindrar inte heller om man har teologisk kunskap med sig i bagaget. Vi träffas kl.19 till 20.30 varannan tisdag. Ledare: Jesper Österberg, präst och Fredrik Gyllenhög, diakon. Höstens träffar: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 9/9.

Andlig Vägledning 
Genom andlig vägledning får vi hjälp att bli lyhörda och medvetna om hur Gud är närvarande i våra liv. Vi följer till stor del traditionen från Ignatiansk vägledning som inspirerats av Ignatius av Loyola som grundade Jesuitorden. I denna samtalsgrupp delar vi livets utmaningar samt tar del av vägledningstradition för att fördjupa vår tro och böneliv i vardagen. Vi utgår från Ignatius men även andra förebilder och metoder i kyrkan som är till stöd för andlig fördjupning. Denna samtalsgrupp är en blandning av kurs och samtalsgrupp och sträcker sig över två terminer. Ledare/följeslagare: Jesper Österberg präst och Fredrik Gyllenhög Diakon.

Vi träffas mellan kl. 19 till 20.30 varannan tisdag. Höstens träffar:20/9, 4/10, 18/10 (uppehåll för höstlov) 15/11 och 29/11. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 16/9.

Ikonmåleri kvällskurs
Måla ikoner är ett fascinerande möte med en symbolrik bildvärld och med en ursprunglig måleriteknik. Vi målar i en skola som följer en ryskortodox metod av måleri. Under hösten kommer vi att måla klart en ikon. Vi vill att fler skall få möjlighet att måla ikoner så denna kurs är anpassad för er som inte kan vara med under tredagarskursen som är på dagstid. Vi träffas kl.19 till 20.45 varannan tisdag. Kostnad: 500 kr för material, färger och platta som ingår. Max antal: 6 personer. Ledare: Magdalena Ljunggren, präst och ikonmålare. Höstens träffar: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 9/9.

Pilgrimsvandring, lördag 17/9
Vandringens exakta sträckning och mer detaljerad information kommer till de som anmäler sig. Vi går ofta sträckor där vi kommer ut i mer fri natur. Ofta blir det på någon av Mälaröarna. Vandringens längd är ca. 8-10 km.Vi ses utanför S:t Tomas kyrka kl. 10 och beräknas vara tillbaka senast kl. 17. Ledare: Jesper Österberg präst, Fredrik Gyllenhög diakon, samt Anders Kahnlund, diakon. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 13/9.

Ikonmåleri 19-21/10
Ikonmåleri är en kurs där vi lär oss måla efter de ursprungliga metoderna med äggoljetempera på kritgrund. Ikonmåleri är ett fascinerande möte med ikonens symboliska bildvärld och med en ursprunglig måleriteknik. Ikonens utseende och färger är givna enligt förlagor och tradition från de ortodoxa och österländska kyrkorna. 

Vi målar denna gång i samlingssalen, som ligger i den intilliggande byggnaden. Höstens kurs är en fortsättning för dem som redan målat ikoner men även nya ikonmålare är välkomna i mån av plats. Notera att denna kurs sträcker sig över tre dagar. Onsdag 19/10 till fredag 21/10 mellan kl. 10 och 16. På fredag avslutar vi veckan med en ikonandakt i kyrkan.

Max antal deltagare: 8. Kostnad: 800 kr som inkluderar material och förtäring. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Ledare: Magdalena Ljunggren, präst och ikonmålare, samt Jesper Österberg, präst. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 7/10.

Vila-lördag 22 oktober kl. 9.30 -17
Vila-lördag är en endagarsretreat. Vi får koppla bort kommunikation och informationsintryck för att göra plats för annat. Vi unnar oss att vara som den vi är, skapade och älskade av Gud. Vi får vara denna dag i stillhet, bön, enkelhet och en tyst gemenskap. Det serveras måltider regelbundet, en lätt frukost följt av lunch och fika. Max antal: 18 personer. Kostnad: 150 kr.

OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Ledare. Fredrik Gyllenhög, diakon, Jesper Österberg Präst, Anders Kahnlund Diakon. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 23/9.

Vila djupmeditation, söndag 23 oktober kl. 12.30-16
Vila djupmeditation är en möjlighet att göra söndagen till en riktig vilodag. Efter högmässan serveras lunch och sedan fortsätter vi i tystnad med djupmeditation och en avslutande bön. Kostnad: 70 kr. 

OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Ledare. Fredrik Gyllenhög, diakon, Jesper Österberg Präst, Anders Kahnlund Diakon. Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 23/9.

Vara - filmdag lördag 19 november kl. 9.30-16
Vi ser en film som vi väljer utifrån höstens tema ”öken”. Vi ser filmen med paus för lunch. Efteråt samtalar vi om filmen. Samtalet handlar inte om att recensera och bedöma. Vi delar hur filmen talade till oss, hur vi levde oss in i filmen, vem/vilka vi identifierade oss med, vad vi tar med oss. Vi börjar i caféet i församlingshuset som är den tillhörande byggnaden bakom kyrkan. Filmen visas i juniorlokalen på bottenvåningen. Kostnad: 150 kr och då ingår enkel frukost, lunch, eftermiddagsfika och film. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Maxantal: 12 deltagare.

Ledare: Jesper Österberg, präst och Fredrik Gyllenhög, diakon Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 4/11.

Vara-söndag 20 november kl. 12.30-16 
En eftermiddag med skrivande. Vi inleder med skrivövningar och fortsätter skrivandet med inspiration av en bibeltext. Maxantal: 12 deltagare. Ledare: Marie Schyborger, Jesper Österberg och Fredrik Gyllenhög.Anmälan: se sista sidan. Sista anmälningsdag: 4/1.
OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat.

Retreat i adventstid på Marielund Ekerö 9-11 december
Välkommen till en retreat under den mörka men samtidigt mysiga tiden i advent. Vi drar oss undan vardagen till en avskild plats där vi kan leva i tystnad under två dagar. Vi kommer att vara på Marielund som är en retreatplats som ligger fint vid vatten i fridfull natur. Marielund är till stor del nyrenoverat och där finns en god vana att ta emot grupper för retreat. Retreat är som ordet antyder att dra sig tillbaka, det innebär att vi är i total tystnad och att man kopplar bort sin vardag med allt vad det innebär. Hela vår person får finnas med, kropp, förnuft, själ och ande. Under retreaten varvas andakter, andliga övningar, mässor, avslappningsövningar och meditation. Det finns även möjlighet att uttrycka sig i ord och bild. Material för detta kommer att finnas på plats.

Vi bor i egna rum och mat serveras regelbundet. Mer information och hur man tar sig dit kommer till er som anmält er. Retreaten inleds fredag kl.18 med middag.

Retreaten slutar på söndag kl. 14.30
Kostnad: 1200 kr och då ingår måltider, frukost, lunch, middag och fika. OBS! Vid anmälan ange eventuell matallergi och/eller vegetarisk mat. Ledare: Magdalena Ljunggren, Jesper Österberg och Fredrik Gyllenhög. Anmälan öppnar under upptakten. Sista anmälningsdag: 22/10. 

Avslutning 6/12
Ni som deltagit i någon av verksamheterna är välkomna till avslutningen. Vi äter gott och har möjlighet att träffa varandra och dela erfarenheter från höstens vuxet växande12/5.

Mer information och anmälan
Om du är intresserad av något av ovanstående kontakta Jesper Österberg för att få mer information. Eller besök vår hemsida, klicka på ”mötesplatser”. 
E-post: jesper.osterberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 0765-35 85 39    
Anmälan via epost: 
vallingby.vvv@svenskakyrkan.se