Ärkebiskop Martin Modéus

Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå, men är också biskop i Uppsala stift.

Ärkebiskop Martin Modéus håller upp en oblat ovanför altaret. Personer i högtidsdräkter står runt om.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ärkebiskop Martin Modéus har ett pastoralt område som omfattar Uppsala kontrakt med sammanlagt 12 församlingar. Ärkebiskopen är ordförande i domkapitlet och leder tillsammans med biskopen i Uppsala stift de årliga prostmötena samt präst- och diakonmöten.

På den här webbplatsen kan du läsa om det i ärkebiskopens arbete som direkt är relaterat till Uppsala stift. För ytterligare information hänvisar vi till ärkebiskopens hemsida.

Ett stift - två biskopar

Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift.

Svenska kyrkan har därmed 14 tjänstgörande biskopar i 13 stift. Martin Modéus är ärkebiskop sedan december 2022 och Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift sedan mars 2019.

Tre tidigare ärkebiskopar, klädda i svarta kaftaner, tillsammans med nuvarande ärkebiskop Martin Modéus.

Ärkebiskopen

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare i Sverige och i internationella sammanhang. Nuvarande ärkebiskop är Martin Modéus.

Martin Modéus, iklädd lila biskopsskjorta, lutar armarna mot ett skrivbord.

Ärkebiskop Martin Modéus

Martin Modéus är Svenska kyrkans ärkebiskop. Han är den 71:a i ordningen sedan år 1164. Som ärkebiskop är han Svenska kyrkans främsta företrädare.