Foto: Sara Bruggeman

Plantera hållbara perenner med historia

De spirar år efter år och bäddar in såväl trädgård som kyrkogård i lummig grönska. Dessutom utgör de en viktig del av vår historia. Med perenner är möjligheterna många.

Perenner för alla lägen

En perenn är en flerårig örtartad växt som vissnar ner på vintern för att på våren växa på nytt igen. I kombination tillsammans kan de ge vacker blomning från tidig vår till sen höst.

En variation av växter gör kyrkogården mer levande och gravarna blir personliga. Uppsala kyrkogårdar har under många år arbetat med att utöka användningen av perenner. De utgör en viktig del av kyrkogårdarnas historia och den gröna markvegetationen bidrar dessutom till att göra kyrkogården vackert lummig.

Perenner med rosa blommor.
Perenner. Foto: Amy Lynn Grover

Få tips av kyrkogårdens trädgårdsmästare

I samråd med Uppsala kyrkogårdars trädgårdsmästare kan du som gravrättsinnehavare komma fram till en plantering passande för graven, därefter kan du lägga en beställning av plantering och skötsel direkt hos oss på Uppsala kyrkogårdar.

I valet av perenner tar man hänsyn till att de ska vara tåliga, långlivade och väl anpassade till vårt klimat. Vi kan erbjuda ett sortiment av perenner som passar i kyrkogårdarnas olika miljöer. Perennen kan också ha någon anknytning till den bortgångna. Det kan vara en växt som fanns i den bortgångnas trädgård eller någon växt som på något sätt anknyter till personen.

I många fall finns det utrymme för att lämna en liten yta i direkt anslutning till gravstenen om du även skulle vilja plantera eller beställa en sommarblomma.

Bra att tänka på när perenner ska väljas

  • Är platsen solbelyst eller skuggig?
  • Är det torrt eller fuktigt?
  • Hur anpassar man perennerna till gravens och stenens storlek?
  • Hur kan vi få blomning från vår till höst?

Här bevaras ett grönt kulturarv

Med egen odling i vår plantskola kan vi styra sortimentet i den riktning som vi själva bestämmer. Ett exempel på det kan vara att vi vill ha in fjärilsväxter eller andra växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Uppsala kyrkogårdars plantskola

Vad har vi att vinna på genom att plantera perenner? Jämför!

Sommarblommor

Ett fyrverkeri av lila allium, en perenn som finns i olika sorter. Foto: Erda Estremera /Unsplash

Om man hårdrar det så kan omhändertagandet av en sommarblomsrabatt se ut enligt följande:

Penséer eller vårlök växer i rabatten, de byts sedan ut till sommarblommor som i sin tur kräver gödning, vatten och skötsel. Till sist kanske man planterar ljung i graven. Traditionellt, men resurskrävande. Sommarblommor och penséer har dessutom odlats i värmekrävande växthus.

Perenner

Planteras bara en gång och om den planteras på rätt plats och är någorlunda torktålig så kan den bli väldigt långlivad. Perenner behöver i regel inte lika mycket gödning, ompyssling eller vatten som en sommarblomma. Den blir dessutom större med åren och kan sedan delas till fler plantor. Hos odlaren drivs perennen fram genom delning, frösådd eller att man tar stickling från moderplantan. Den växer till sig och skickas med transport till kund. Den har inte alltid behövt ett varmt växthus för att drivas fram.