Foto: Henrik Zetterberg

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi erbjuder en rad tjänster såsom blomsterplantering och gravskötsel, på så sätt kan du vara säker på att graven ser omskött och prydlig ut.

Gravskötsel

För många är det ett kärt besvär att besöka graven och göra den fin. Kanske planterar vi en blomma eller sätter en bukett i vas.

Uppsala kyrkogårdar sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och gravrättsinnehavarna ansvarar för vården av de enskilda gravplatserna.

För dig som önskar, erbjuder vi mot ersättning, skötsel av graven. På så sätt kan du vara säker på att gravplatsen hålls i omskött och värdigt skick samt att blommorna blir vattnade och att ogräset rensas.

Ytterligare information

Här nedan hittar du information om våra tjänster och vad vi kan erbjuda dig.

Beställ här

Hämta foldern om skötsel- och planteringspaket (pdf)

I foldern kan du hitta ytterligare information om tjänsterna vi erbjuder.

 

Hämta beställningsformuläret (pdf)

I formuläret kan du beställa de tjänster vi erbjuder.
Tänk på att spara filen till din dator innan den fylls i. Sedan kan du skicka den ifyllda foldern till oss via e-post eller brev.

Årstiderna på kyrkogårdarna

Läs mer här om kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter samt vilka arbeten som utförs under respektive årstid.

Vår

Sommar

Höst

Vinter