Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala kyrkogårdar Besöksadress: Gamla kyrkogården, Villavägen 1, Uppsala Postadress: Box 897, 751 08 Uppsala Telefon:018-4303550, 018-4303540 E-post till Uppsala kyrkogårdar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning och gravsättning

Med begravning avses den ceremoni som äger rum före gravsättningen, vilket kan ske i kyrklig eller borgerlig ordning.

Begravning

Ordet begravning för lätt tankarna till kyrkogården. Med begravning avses den ceremoni som äger rum före gravsättningen, vilket kan ske i kyrklig eller borgerlig ordning.

För att boka en begravning, kan du kontakta:

Bokning och medlemsservice för begravning i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsverksamhetens expedition för borgerlig begravning.

gravskick och gravsättning

Termen gravskick avser sättet vi gravsätter de som avlidit. De anhöriga ska besluta om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Med kremering menas att den avlidne bränns i sin kista till aska för att därefter gravsättas. Vid jordbegravning sänks kistan med den avlidne ner i en grav. Idag väljer de flesta kremation.

Ibland har den avlidne haft önskemål om vilken typ av begravning den vill ha och enligt begravningslagen ska den avlidnes önskan följas. Finns det inga önskemål, beslutar de närmast anhöriga.

Gravplatser

Gravplatserna kan finnas i flera olika miljöer, såsom grus-, gräs- och skogsmiljö.

begravningsskick

Vill du veta mer om begravningsskick, gravrätt och gravplatser?

Ladda ned Uppsala kyrkogårdar Begravningsskick (pdf)