Bli volontär i Svenska kyrkan Uppsala!

Vill du göra en insats inom Svenska kyrkan? Välkommen som volontär!

Som volontär kan du göra skillnad, både för andra och dig själv.

Välkommen som volontär

Känner du att du vill göra något du brinner för? Eller vill du dela med dig av dina kunskaper? Då kan du bli volontär. Vad du än gör så gör du skillnad både för dig själv och för andra. Det finns många ideella verksamheter som behöver just din kompetens och din tid.

Du väljer

Hur mycket kan du tänka dig att ge av din tid?
Du kan välja att göra en engångsinsats eller engagera dig mer regelbundet.
Vad intresserar dig? Vilka erfarenheter kan du dela med dig av?

Personlig utveckling

Att vara volontär innebär att engagera sig utan lön, men utbytet kan istället bli vänner, erfarenheter och personlig utveckling.
I ett inledande samtal kommer vi att ställa frågor till dig för att få veta mer om dig och varför du vill bli volontär.
Tillsammans kommer vi överens om hur ett uppdrag skulle kunna se ut för dig.

Både ge och ta emot

Vi söker medmänniskor som vill göra en meningsfull insats i Svenska kyrkan i Uppsala
Du behövs i församlingens arbete och gemenskap. Vi försöker erbjuda dig konkreta uppdrag som passar dina intressen, din kompetens och din tid.
Du är försäkrad under tiden du gör ditt uppdrag.

Det här får du som volontär

• göra en meningsfull insats
• introduktionskurs för ideella medarbetare
• gemenskap
• handledning
• en kontaktperson för uppdraget
• chans till egen utveckling
• lära mer om kristen tro
• delta i utflykter, studiebesök, retreater
• inspirationsdagar
• olyckfallsförsäkring

Det här ger du som volontär

• en meningsfull insats
• din tid
• din kompetens
• ditt engagemang
• din personlighet och närvaro
• din lojalitet

Här kan du göra din insats
• i barn-, ungdoms- eller konfirmandarbetet
• vid andakter och gudstjänster
• i besöksverksamhet
• skapande verksamhet
• kyrkans integrationsarbete
• hjälp vid läxläsning
• vid kyrkkaffe/caféer
• i kyrkogårdsarbetet

                       Anmäl dig som volontär nu!

Nätverk

Vill du engagera dig och göra en insats i våra nätverk och grupper? Läs mer här.

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.