Funkisgudstjänst i Tunabergskyrkan i Uppsala med mycket musik och gemenskap och glädje.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Tillgänglighet, teckenspråk och texttolkning

Svenska kyrkan Uppsala ska vara tillgänglig för alla människor. Vi förbättrar kontinuerligt tillgängligheten. Det gäller andligt, diakonalt och konkret i våra byggnader.

Kyrka för alla

Vi är alla är lika unika och olika när det gäller personlighet och intressen. Andliga och existentiella frågor finns inom många av oss även om vi inte alltid kan uttrycka det. Även om man själv har svårt att kommunicera eller lever med någon funktionsvariation är det viktigt att kunna ta del av kyrkans verksamhet.

Gudstjänst

I Tunabergskyrkan firas 1-2 ggr/termin en gudstjänst som är skapad av en musikpedagog från särskolan och förälder till barn med funktionsvariation. Gudstjänsten bygger på musik, upplevelse och skapande. Det blir rörelser i rummet som passar barn med spring i benen och de som sitter i rullstol. Känna och uppleva är nyckelorden. Efteråt serveras en enkel lunch och det går att pyssla.

Konfirmation 

När du är i konfirmationsåldern finns olika möjligheter och olika grupper att anmäla sig till.

En möjlighet är att arbeta genom pictogram, teckenstöd, musik, form och upplevelser. Tonvikten ligger på upplevelsen. Alla ska få känna sig älskade och värdefulla för den man är. Upplägget sker alltid i samråd med vårdnadshavare/assistent.

Du kan vara både ensam eller i grupp. Våra konfagrupper brukar funka bra för dig med NPF, men har du behov av en liten grupp så finns en sådan och där kan metoder och anpassning göras för dig. 

Läs mer på uppsalakonfa.se.

Hjälpmedel för dig med nedsatt hörsel

För att uppleva gudstjänsten på bästa sätt kan mikrofoner och T-slinga av god kvalitet behövas. Kontakta gärna den kyrka du ska besöka, så att vi kan svara på dina frågor och finna en bra lösning inför ditt besök. Se kyrk- och församlingssidorna där kontaktuppgifter och e-postadresser finns.

Kristina Åkerman, teckenspråkspräst i Uppsala

Kyrka på teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråklig miljö.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Kontakt kyrka på teckenspråk

Kristina Åkerman, präst
Tel/SMS:  0733-21 21 08
Epost: kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Vill du besöka Kristina? Denna termin är jag nästan alla onsdagseftermiddagar i Tunabergskyrkan. Du kan boka tid för ett samtal med mej, eller bara komma förbi en stund. Övriga dagar i veckan är jag oftast uppbokad med annan verksamhet. 

Vi finns också på Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan Uppsala stift

Postadress
Gamla Uppsala församling
Box 897
751 08 Uppsala

Besöksadress
Besöksadress: Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, 753 37 Uppsala
Buss nr 8, hlp Fjärdhundragatan. 

ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se, konsulent
Tal- och texttfn: 026-17 04 34
Mobiltaltelefon: 026-17 04 44
SMS/videotfn: 070-495 52 69

Ing-Marie är stiftskonsulent för det teckenspråkiga arbetet i Uppsala stift.

Postadress
Kyrkans Hus
Drottninggatan 5
Postbox 1423
801 38  Gävle