Meny

Tillgänglighet, teckenspråk och texttolkning

Svenska kyrkan Uppsala ska vara tillgänglig för alla människor. Vi förbättrar kontinuerligt tillgängligheten. Det gäller andligt, diakonalt och konkret i våra byggnader.

Kyrka för alla

Vi är alla är lika unika och olika när det gäller personlighet och intressen. Andliga och existentiella frågor finns inom många av oss även om vi inte alltid kan uttrycka det. Även om man själv har svårt att kommunicera eller lever med någon funktionsvariation är det viktigt att kunna ta del av kyrkans verksamhet.

Gudstjänst

I Tunabergskyrkan firas 1-2 ggr/termin en gudstjänst som är skapad av en musikpedagog från särskolan och förälder till barn med funktionsvariation. Gudstjänsten bygger på musik, upplevelse och skapande. Det blir rörelser i rummet som passar barn med spring i benen och de som sitter i rullstol. Känna och uppleva är nyckelorden. Efteråt serveras en enkel lunch och det går att pyssla.

Konfirmation 

När du är i konfirmationsåldern finns olika möjligheter och olika grupper att anmäla sig till. En möjlighet är att arbeta genom pictogram, teckenstöd, musik, form och upplevelser. Tonvikten ligger på upplevelsen. Alla ska få känna sig älskade och värdefulla för den man är. Du kan vara både ensam eller i grupp. Upplägget sker alltid i samråd med vårdnadshavare/assistent. Läs mer på uppsalakonfa.se.

Förälder 

Som förälder kan det ibland vara skönt att träffa andra i liknande situation. Det gäller oavsett om man har barn med eller utan funktionsvariation. Samtalsgrupper om att leva i ett annorlunda föräldraskap startas till hösten 2017. 

Hjälpmedel för hörselskadade

I Uppsala bor ungefär 20 000 personer med hörselskada. För att uppleva gudstjänsten på bästa sätt behöver många mikrofoner och T-slinga av god kvalitet. Vi på Svenska kyrkan Uppsala utvärderar ständigt vår utrustning.

Pastoratet i Uppsala planerar att börja med texttolkade gudstjänster. Allt det som sägs eller sjungs blir transkriberat till skrift på en skärm eller vägg så att alla som hör dåligt, trots fungerande mikrofon och T-slinga, ändå kan följa med i gudstjänsten.

Kontakt kyrka på teckenspråk

Kristina Åkerman, präst
Sms/telefon: 0733-212108
Skype: kristinaakerman3
Kristina arbetar 30% med kyrka på teckenspråk i Uppsala.

Vi finns också på Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan Uppsala stift

Postadress
Gamla Uppsala församling
Box 897
751 08 Uppsala

Besöksadress
Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala

Ing-Marie Lundberg, konsulent
Tal- och texttfn: 026-17 04 34
Mobiltaltelefon: 026-17 04 44
SMS/videotfn: 070-495 52 69

Ing-Marie är stiftskonsulent för det teckenspråkiga arbetet i Uppsala stift.

Postadress
Kyrkans Hus
Drottninggatan 5
Postbox 1423
801 38  Gävle