Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Församlingar och kyrkor

Fyra väderstreck, sex församlingar och arton kyrkor. Läs mer om vad som händer i Uppsalas församlingar.

Uppsala domkyrkoförsamling

Tre kyrkor och en katedral mitt i staden.

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Gamla Uppsala församling

Historia, engagemang och variation i norra Uppsala. Församlingen består av Gamla Uppsala kyrka, Lötenkyrkan och Tunabergskyrkan.

Vaksala församling

Här finner du 700-årig historia och samtida sinnesro.

Gottsunda församling

Brokig mosaik av möten och människor i stans södra ände.

Danmark-Funbo församling

Välkommen till Danmark-Funbo församling.

Kyrkor i Uppsala

Här hittar du information om våra kyrkor i Uppsala, kontaktuppgifter till personalen och vad som händer i kyrkorna.

Kristina Åkerman, teckenspråkspräst i Uppsala

Kyrka på teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråklig miljö.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset väcks många frågor och tankar som annars inte känns lika påtagliga. Sjukhuskyrkan möter människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal.

Suomalainen seurakuntaryhmä

Finska församlingsgruppen i Uppsala