Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samtalsgrupper

Platser för lyssnande och för att sätta ord på tankar om livet och tron.

Svenska kyrkan Uppsala

Anonyma narkomaner (NA)

Det finns en NA-grupp (Anonyma Narkomaner) som träffas i en av församlingens kyrkor. Vill du veta mer? Hör av dig till uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för att få mer information.

Enskilda samtal och själavård

Behöver du någon att prata med? Klicka på länken för att hitta enskild samtalskontakt med till exempel en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Om enskilda samtal och själavård

Eriksbergskyrkan

Var med och upptäck Bibeln!

Gruppen möts tisdagar i Eriksbergskyrkan, efter mässan/andakten som börjar kl 18, och samtalar om kommande söndags predikotexter. Du måste inte ha en massa bibelkunskap för att kunna delta i gruppen, men gärna en positiv nyfikenhet på Bibelns budskap.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor!
Tone Carlsson, samtalsledare, 070-274 34 99
Joakim Karlsson, kyrkvärd, 072-188 50 91

Gottsunda kyrka

Bibelpärlor, bibelstudiegrupp för upptäcksfärd tillsammans

Ledare är prästerna Åsa Enochsson Stjernström och Rabbe Sandell.

Vi möts varannan onsdag kl. 18.00-19.30 – totalt 6 gånger – med start 7 oktober.

 

Information/anmälan

Åsa Enochsson Stjernström , tfn. 018-430 38 20boel.hossjersundman@svenskakyrkan.se

Katedralkaféet, Uppsala domkyrka

Samtal om kristen tro

Välkommen att vara med i en grupp med samtal om kristen tro, som träffas en gång i månaden med start i början av oktober. Det är en grupp som kan passa bra vare sig du tycker att du redan har en tro eller känner dig mer osäker på det. Deltagandet är helt kostnadsfritt och utgår från boken Sju steg i kristen tro och några kapitel i taget ur Lukasevangeliet i Bibeln. Sedan fortsätter samtalet i den riktning som deltagarnas egna frågor leder. För den som vill kan sedan träffarna avslutas med dop och/eller konfirmation. Mer information: jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Lötenkyrkan


Alpha - en grundkurs i kristen tro

Har du också frågor om livet? Gå Alphakurs! Vi startar den 21 september kl. 18.30-20.30. Kursen kommer att vara under 12 onsdagskvällar, samt en lördag med övernattning och en avslutande fest. Alla kvällar börjar med att vi delar en måltid tillsammans. Frågor om kursen och anmälan (senast 14 sep) till:
Stefan Holmström 0706-939 430, alpha@lotenkyrkan.se

Läs mer
Alpha är till för alla som vill reflektera kring livet och dess mening, se mer här:  Home - Alpha Sweden

S:t Pers kyrka

Bibelsamtalsgrupp
Bibelsamtalsgruppen träffas för att samtala om kommande söndags evangelietext. 
Kontakt: birgitta@wallden.eu, 0709-38 38 45

Sankta Maria kyrka

Bordssamtal med Jesus

Måndagar klockan 18.30–20
Fristående bibelstudium.
15/1, 5/2, 4/3, 15/4, 6/5 och 3/6

Att läsa bibeln själv kan vara svårt ibland. Välkommen att under våren göra det tillsammans!
Bordssamtal med Jesus är ett fristående bibelstudium en gång i månaden då vi läser en bibeltext ut Lukasevangeliet. Bibeltexterna utgår från bordssamtal som Jesus har med såväl fariséer som lärjungar.

 

Markusevangeliet

Måndagar klockan 18.30–20
Bibelstudium i studiecirkelform, anmälan senast 14/1.
22/1, 26/2, 18/3, 22/4, 20/5 och 10/6

För dig som vill läsa och fördjupa dig hemma och sedan diskutera tillsammans så dyker vi ned i Markusevangeliet. Till vår hjälp kommer vi ha en bibelguidebok med förklaringar och frågor.
För att vara med i gruppen som är i studiecirkelform behöver du anmäla dig senast den 14 januari.

 

Kontakt: martina.larsson@svenskakyrkan.se

Sorgegrupper

Spegelblank sjö och träd en höstdag.

Sorgegrupper – ett stöd i sorgen

Bearbeta din sorg tillsammans med andra i liknande situation. Här hittar du grupper för olika behov och åldrar.

Zebragrupp

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Zebragrupp för unga

Samtal om sorg för unga i gymnasieåldern.

Stöd och hjälp

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset väcks många frågor och tankar som annars inte känns lika påtagliga. Sjukhuskyrkan möter människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal.

Diakonins hus

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis fondstöd, vänskapscafé och samtal och stöd i olika former.