Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samtalsgrupper

Platser för lyssnande och för att sätta ord på tankar om livet och tron.

Svenska kyrkan Uppsala

Anonyma narkomaner (NA)

Det finns en NA-grupp (Anonyma Narkomaner) som träffas i en av församlingens kyrkor. Vill du veta mer? Hör av dig till uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för att få mer information.

Enskilda samtal och själavård

Behöver du någon att prata med? Klicka på länken för att hitta enskild samtalskontakt med till exempel en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Om enskilda samtal och själavård

Eriksbergskyrkan

Var med och upptäck Bibeln!

Gruppen möts tisdagar i Eriksbergskyrkan, efter mässan/andakten som börjar kl 18, och samtalar om kommande söndags predikotexter. Du måste inte ha en massa bibelkunskap för att kunna delta i gruppen, men gärna en positiv nyfikenhet på Bibelns budskap.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor!
Tone Carlsson, samtalsledare, 070-274 34 99
Joakim Karlsson, kyrkvärd, 072-188 50 91

Gottsunda kyrka

Bibelpärlor, bibelstudiegrupp för upptäcksfärd tillsammans

Ledare är prästerna Åsa Enochsson Stjernström och Rabbe Sandell.

Vi möts varannan onsdag kl. 18.00-19.30 – totalt 6 gånger – med start 7 oktober.

 

Information/anmälan

Åsa Enochsson Stjernström , tfn. 018-430 38 20

Katedralkaféet, uppsala domkyrka

Samtal om kristen tro

Välkommen att vara med i en grupp med samtal om kristen tro, som träffas en gång i månaden med start i början av oktober. Det är en grupp som kan passa bra vare sig du tycker att du redan har en tro eller känner dig mer osäker på det. Deltagandet är helt kostnadsfritt och utgår från boken Sju steg i kristen tro och några kapitel i taget ur Lukasevangeliet i Bibeln. Sedan fortsätter samtalet i den riktning som deltagarnas egna frågor leder. För den som vill kan sedan träffarna avslutas med dop och/eller konfirmation. Mer information: jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Lötenkyrkan


Alpha - en grundkurs i kristen tro

Har du också frågor om livet? Gå Alphakurs! Vi startar den 21 september kl. 18.30-20.30. Kursen kommer att vara under 12 onsdagskvällar, samt en lördag med övernattning och en avslutande fest. Alla kvällar börjar med att vi delar en måltid tillsammans. Frågor om kursen och anmälan (senast 14 sep) till:
Stefan Holmström 0706-939 430, alpha@lotenkyrkan.se

Läs mer
Alpha är till för alla som vill reflektera kring livet och dess mening, se mer här:  Home - Alpha Sweden

S:t Pers kyrka

Bibelsamtalsgrupp
Bibelsamtalsgruppen träffas för att samtala om kommande söndags evangelietext. 
Kontakt: Birgitta Wallden, 0709-38 38 45